Muhasebe ve Denetime Bakış
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-6639 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı TÜRMOB | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdbakis


Muhasebe ve Denetime Bakış

ISSN 1307-6639 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı TÜRMOB | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdbakis
Kapak Resmi


Cilt 21 - Sayı 63 - 1 Nis 2021
 1. COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ
  Sayfalar 1 - 18
  Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Aytül Ayşe CENGİZ, Ali ÖZDEMİR, Begüm YALI
 2. TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 39 - 60
  Yusuf SÜRMEN, Yaşar BAYRAKTAR
 3. TÜRK TİCARET SEKTÖRÜNÜN 2009-2019 DÖNEMİ MALİ YAPI ANALİZİ
  Sayfalar 61 - 82
  Arzu ŞAHİN
 4. TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 83 - 110
  Adalet ZOZİK, Zeki DOĞAN
 5. COVİD-19’UN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVDUAT BANKALARINA ETKİLERİ
  Sayfalar 111 - 138
  Ayşe IŞIK, Nalan AKDOĞAN
 6. MUHASEBE MESLEĞİNİN DEĞİŞEN DOĞASINDA YETKİNLİK KAVRAMI
  Sayfalar 139 - 158
  Metin ALLAHVERDİ, Merve ALAGÖZ, Ali ALAGÖZ
 7. KRİTİK/KİLİT DENETİM KONULARININ BIST 30 VE DOW JONES 30 ENDEKSLERİNDEKİ İŞLETMELERİN DENETÇİ RAPORLARI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 159 - 182
  Özkan SARISOY
 8. SOSYAL MUHASEBENİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
  Sayfalar 183 - 202
  Canol KANDEMİR
 9. STRESİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DE KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 203 - 222
  Özgür ATEŞ, Mohammed ALDAWOODİ
 10. KAZANÇ YÖNETİMİNİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE KURUMSAL YÖNETİM: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 223 - 248
  Gülhan SUADİYE
 11. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİNDE 2006-2020 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 249 - 274
  Nurcan BULUT, Mesut GÖKSU
 12. AİLE ŞİRKETLERİNDE VEKALET SORUNUNUN İÇ DENETİM SÜREÇLERİNE ETKİSİ: BİR AİLE ŞİRKETİ İNCELEMESİ
  Sayfalar 275 - 288
  Ümmügülsüm ZOR, Ümran MERKAN
 13. KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ KAPSAMINDA ÜRÜN MALİYETLERİNİN TESPİTİ: DİJİTAL BASKI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 289 - 308
  Bekir GEREKAN
 14. KURUMSAL YÖNETİM-FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 309 - 332
  Türker AÇIKGÖZ
 15. TFRS 15 “MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT” STANDARDI KAPSAMINDA ASIL-VEKİL İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 19 - 38
  Yıldız ÖZERHAN, Banu SULTANOĞLU
 16. REFORM VE MUHASEBE İLİŞKİSİ: MARTIN LUTHER VE THOMAS MÜNZER YA DA MUHASEBENİN BAŞLANGICI ESERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
  Sayfalar 333 - 346
  Pınar DALOĞLU