e-ISSN: 2149-1585
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLARIN DİKKATİNE

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi İktisadi ve İdari Bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) özgün, bilimsel nitelik taşıyan çalışmaları yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

YAZARLARIN DİKKATİNE

1. 2021 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir. 

2. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin son sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

3. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.

4. Makale Şablonu için tıklayınız.DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 2 Ocak 2023

2022 - Cilt: 14 Sayı: 27