Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |


Dergimize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bir süre çalışma kabulü yapılamayacaktır. Yeni çalışma kabulü için sistem ileri bir tarihte açılacaktır. 

Dergimize gönderilen çalışmaların yazım kurallarına uymaması halinde değerlendirilmeye alınmayacaktır. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir. Gönderim sürecinde yazarlara ve çalışmaya ait bilgiler, dergimizin yazım kuralları bölümünde bir örneği bulunan "Kimlik" isimli dosyada yer verilerek makale dosyasından ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmesi, yazarlardan önemle rica olunur.


Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. 

Dergide;  iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (2017'den beri), IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bir süre çalışma kabulü yapılamayacaktır. Yeni çalışma kabulü için sistem ileri bir tarihte açılacaktır. 

Dergimize gönderilen çalışmaların yazım kurallarına uymaması halinde değerlendirilmeye alınmayacaktır. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir. Gönderim sürecinde yazarlara ve çalışmaya ait bilgiler, dergimizin yazım kuralları bölümünde bir örneği bulunan "Kimlik" isimli dosyada yer verilerek makale dosyasından ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmesi, yazarlardan önemle rica olunur.


Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. 

Dergide;  iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (2017'den beri), IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Cilt 11 - Sayı 21 - 28 Kas 2019
 1. THE PROCESS OF RESTRUCTURING MUNICIPALITIES IN TURKEY: AN EMPRICAL STUDY WITH THE MANAGERS OF MUNICIPALITIES
  Sayfalar 326 - 334
  Gülsüm GÜRLER HAZMAN
 2. DİJİTAL HASTANE UYGULAMALARININ HASTANE ÇALIŞANLARININ VE YÖNETİCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 335 - 360
  Ertuğrul BAYER , Ayşe Nur KUYRUKÇU , Semra AKBAŞ
 3. HEKİM İMAJINA YÖNELİK TOPLUMSAL ALGIYA DAİR BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 361 - 376
  Aslı METİN , Ramazan ERDEM
 4. SU ALTI DALIŞ TURİZMİ TERCİH NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 377 - 385
  Metin SÜRME , Taner DAĞLIOĞLU
 5. NİCELİK KISITLI ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK PORTFÖY MODELİ: BULANIK SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 386 - 397
  Osman PALA , Mehmet AKSARAYLI
 6. TÜRKİYE'DE SAVUNMA HARCAMALARI İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN ENERJİ İTHALATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 398 - 410
  Serif CANBAY , Kerem PİRALİ
 7. TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1985-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 411 - 427
  Eser ÇAPIK , Levent KÖSEKAHYAOĞLU
 8. İKTİSAT BİLİMİ LABORATUVARA MI TAŞINIYOR ? DENEYSEL İKTİSAT VE OYUN TEORİSİ
  Sayfalar 428 - 444
  Kiymet YAVUZASLAN
 9. KÜLTÜRÜN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TR 61 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 445 - 462
  Uğur ÇİÇEK , Gizem UYGUN
 10. GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDEKİ FARKLILIKLARA GÖRE DEMOKRASİNİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 463 - 471
  Banu DEMİRHAN , Erdal DEMİRHAN
 11. ORTA GELİR TUZAĞI, NEDENLERİ VE ÇIKIŞ POLİTİKALARI
  Sayfalar 472 - 486
  Erdal ALANCIOĞLU , İbrahim ARSLAN , Yusuf BAYRAKTUTAN
 12. SEÇİM SİSTEMLERİ VE KÜLTÜR BOYUTLARI: OECD VE AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 487 - 506
  Ahmet KESER , Burak KILIÇ
 13. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ: MÜDÜRLÜKLER BÜNYESİNDE KULLANILABİLECEK STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI
  Sayfalar 507 - 529
  Onur Kemal YILMAZ
 14. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜN KULLANIMI: BIST İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 530 - 539
  Erkan ALSU
 15. A JAVA APPLICATION FOR OPTIMIZATION OF STOCK ALLOCATION IN CONTINGENCY LOGISTICS NETWORKS: COLONOR
  Sayfalar 540 - 553
  Mehmet MİMAN , Hüseyin Alper TUNA , Mustafa DESTE , Gencay SARIIŞIK
 16. AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASINDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ARACI ETKİSİ: TRC3 BÖLGESİ ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 554 - 576
  Erhan Polat , Recep GÜNEŞ
 17. THE EFFECT OF THE STORE SERVICESCAPE ON THE CUSTOMERS REGARDING THE TELECOMMUNICATION SECTOR
  Sayfalar 577 - 590
  Onur ÇELİK
 18. MÜZE ZİYARETÇİLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI: MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 591 - 612
  Erkan GÜNEŞ , Yeliz PEKERŞEN , Gürkan ALAGÖZ , Kadri Koray SİVRİKAYA
 19. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 613 - 624
  Cuma ERCAN , Bekir DEĞİRMENCİ
Dizinler