Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |


Dergimize gönderilen çalışmaların yazım kurallarına uymaması halinde değerlendirilmeye alınmayacaktır. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir. Gönderim sürecinde yazarlara ve çalışmaya ait bilgiler, dergimizin yazım kuralları bölümünde bir örneği bulunan "Kimlik" isimli dosyada yer verilerek makale dosyasından ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmesi, yazarlardan önemle rica olunur.


Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. 

Dergide;  iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (2017'den beri), IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimize gönderilen çalışmaların yazım kurallarına uymaması halinde değerlendirilmeye alınmayacaktır. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir. Gönderim sürecinde yazarlara ve çalışmaya ait bilgiler, dergimizin yazım kuralları bölümünde bir örneği bulunan "Kimlik" isimli dosyada yer verilerek makale dosyasından ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmesi, yazarlardan önemle rica olunur.


Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. 

Dergide;  iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (2017'den beri), IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Cilt 11 - Sayı 20 - May 2019
 1. MALİ ÖZERKLİK VE MALİ TEVZİN AÇISINDAN YEREL YÖNETİM VERGİ GELİRLERİNİN KİŞİ BAŞI GELİR VE EKONOMİK BÜYÜME İLE KARŞILIKLI NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜYESİ ÜLKELERDE MALİ YERELLEŞME ÜZERİNE BAZI ÇIKARIMLAR
  Sayfalar 1 - 28
  Selçuk Çağrı Esener
 2. BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ
  Sayfalar 29 - 40
  Erdal ALANCIOĞLU, Mustafa ŞİT
 3. THE FACTORS AFFECTING NOMINAL EXCHANGE RATE FOR DEVELOPING COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS
  Sayfalar 41 - 49
  Banu Demirhan, Erdal DEMİRHAN
 4. OECD ÜLKELERİNİN BAZI İŞ GÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ KULLANILARAK KÜMELEME ANALİZİ VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE İRDELENMESİ
  Sayfalar 50 - 65
  EMRAH AKDAMAR
 5. TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 66 - 81
  Ali Balcı, Filiz Cicioğlu, Dilek Küçükboz
 6. KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 82 - 105
  Mehmet Nesip Öğün, Ali Tatar
 7. ÇİN’İN MERKANTİLİST ENERJİ POLİTİKALARI VE LATİN AMERİKA’DAKİ YANSIMALARI
  Sayfalar 106 - 115
  Orhan Şimşek
 8. BANKALARDA YÖNETİM KURULU YAPISI İLE RİSK ALMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 116 - 134
  Emre Esat TOPALOĞLU, İlhan EGE
 9. KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 135 - 151
  Muhammet Fatih Canbaz
 10. ROL BELİRSİZLİĞİ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 152 - 161
  Utku Güğerçin, EMEL BERKEM SIĞIRCIKOĞLU
 11. EBEVEYNLERİN ÖZEL KREŞ VE ANAOKULU TERCİHİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KONJOİNT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 162 - 171
  DUYGU TUNALI
 12. KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 172 - 179
  Tahsin Akçakanat, Hasan Hüseyin Uzunbacak
 13. OTEL İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO DEPARTMANI ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (MİY) UYGULAMALARINDA ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 180 - 195
  Zeki AKINCI, Gülseren YURCU, Dilek Hale AYBAR
 14. SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK
  Sayfalar 196 - 205
  İsmail Dursunoğlu
 15. SOSYAL HAREKETLER ve SİYASAL PARTİLER
  Sayfalar 206 - 218
  Emre Şamlı
 16. İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON
  Sayfalar 219 - 230
  Utku Büyükılgaz
 17. AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ
  Sayfalar 231 - 245
  İsmail BEKCİ, Ali Apalı
 18. SAĞLIK HARCAMALARI, SAĞLIK ÇIKTILARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 246 - 259
  Erşan Sever, Arif İğdeli
 19. BİLGİ YÖNETİM YETENEĞİ VE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ GELİŞTİRME YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 260 - 278
  Cenk Tufan, Özlem Yaşar Uğurlu
 20. YATIRIM ARACI SEÇİMİNDE KENDİNE AŞIRI GÜVEN VE CİNSİYETİN ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 279 - 295
  Bilgehan Tekin
 21. ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 296 - 316
  Mehmet Apan, Ahmet Öztel, İsmail Fatih Ceyhan
 22. CRITICAL ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE AND HUMAN NEEDS THEORIES FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE
  Sayfalar 317 - 325
  Melih Sever
Dizinler