Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |1. 2020 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" maddesi çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı alınması gerekmektedir. 

2. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin ilk sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

3. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir. 

4. Dergiye yazım ve kaynakça kurallarına uygun hazırlanmadan iletilen metinler değerlendirme sürecine tabi tutulmadan reddedilmektedir. Makale Şablonu için tıklayınız.

5. Yazım hatalarının neler olduğu konusunda yazarlara herhangi bir rapor yazılmayacaktır. Hatasız metinler sürece dahil edilmektedir.


DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi1. 2020 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" maddesi çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı alınması gerekmektedir. 

2. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin ilk sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

3. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir. 

4. Dergiye yazım ve kaynakça kurallarına uygun hazırlanmadan iletilen metinler değerlendirme sürecine tabi tutulmadan reddedilmektedir. Makale Şablonu için tıklayınız.

5. Yazım hatalarının neler olduğu konusunda yazarlara herhangi bir rapor yazılmayacaktır. Hatasız metinler sürece dahil edilmektedir.


DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

Cilt 12 - Sayı 22 - 29 May 2020
 1. MODERN DEVLETİN GELİŞİMİ: KÜRESELLEŞME
  Sayfalar 1 - 11
  Yusuf DEMİR , Nuray TERZİ
 2. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÜLKEYE ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 12 - 26
  Murat BELKE , Rıdvan ÖZTURGUT
 3. DERGİPARK VERİ TABANINDA YER ALAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİLERİNDEKİ BÖLGESEL KALKINMA MAKALELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 27 - 44
  Süha ÇELİKKAYA
 4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BARRO SEFALET ENDEKSİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN SVAR ANALİZİ
  Sayfalar 45 - 55
  Ayşe ERGİN ÜNAL
 5. TÜRKİYE’DEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜ, SANAYİ GELİŞİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 56 - 74
  Hakan KALKAVAN , Serkan ETİ , Serhat YÜKSEL
 6. PHILLIPS MAKİNESİ: İKTİSAT ÖĞRETİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 75 - 85
  Ahmet Emrah TAYYAR
 7. THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFENSE EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR TURKEY AND SELECTED COUNTRIES
  Sayfalar 86 - 102
  Mehmet Ali POLAT
 8. ÇİN’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM SÜRECİNİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 103 - 126
  Aynur YUMURTACI
 9. SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 127 - 138
  Rüstem YANAR , Hüseyin ÇELİK
 10. SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ
  Sayfalar 139 - 150
  Zeynep KÖSE , Filiz GÖLPEK , Fırat Cem DOĞAN
 11. BORÇ YÖNETİMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 151 - 163
  Hasan TÜRKAL
 12. THE EFFECTS OF THE EU FOREIGN POLICY INSTRUMENTS UPON THIRD COUNTRIES
  Sayfalar 164 - 179
  Gökhan AKŞEMSETTİNOĞLU
 13. ETNO-SEMBOLİST KURAMA BİR ÖRNEK: FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN MİLLİYETÇİ PERSPEKTİFİ
  Sayfalar 180 - 185
  Seda KAYA
 14. SOSYAL MEDYA DEVRİMİNİN NEO-POLİTİK BOYUTLARI: PANORAMİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 186 - 196
  Murat CİHANGİR
 15. FORDİZMDEN POST-FORDİZME GEÇİŞ SÜRECİNDE KURUMSALCILIĞIN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 197 - 207
  Recep FEDAİ
 16. SİYASAL DÜZEN ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
  Sayfalar 208 - 229
  Baki ERKEN
 17. BATMAN’DA MEKÂNSAL VE TOPLUMSAL AYRIŞMANIN YANSIMASI OLARAK GÜVENLİKLİ SİTELER
  Sayfalar 230 - 244
  Emrullah TÜRK
 18. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETİM KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Sayfalar 245 - 259
  Murat KARAHAN
 19. RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND FOREIGN TRADE: AN ECONOMETRIC ANALYSIS WITH STRUCTURAL BREAK BETWEEN THE EU-28 COUNTRIES AND TURKEY
  Sayfalar 260 - 275
  İbrahim ÇÜTÇÜ
 20. KAMU HARCAMALARI VE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İLLERİN GRUPLANDIRILMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 276 - 297
  Ayşe ATILGAN YAŞA , Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ
 21. AVM ATMOSFERİ UNSURLARININ ALIŞVERİŞ DEĞERİ VE TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ DEĞERİNİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
  Sayfalar 298 - 321
  Mehmet SAĞLAM
Dizinler