ISSN: 1309-3762
e-ISSN: 2149-1585
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLARIN DİKKATİNE

1. 2021 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir. 

2. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin son sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

3. Çalışma metninde yazarlara ait hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.

4. Dergiye yazım ve kaynakça kurallarına uygun hazırlanmadan iletilen metinler değerlendirme sürecine tabi tutulmadan reddedilmektedir. Makale Şablonu için tıklayınız.

5. Yazım hatalarının neler olduğu konusunda yazarlara herhangi bir rapor yazılmayacaktır. Hatasız metinler sürece dahil edilmektedir.


DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

2021 - Cilt: 13 Sayı: 25

Konferans Bildirisi

19. The Age of Popular Protests