Yayın İlkeleri

1. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

2. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.

3. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

5. Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak kaynakçalar dahil eksiksiz olarak e-dergi sistemine yüklenmelidir.

6. Yazım kurallarına uyulmaması, yazım ve imlâ hatalarının olması, benzerlik oranının %15'in üzerinde olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması ve derginin konu kapsamı dışında olması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

7. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).

8. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.

9. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.

10. Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

11. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. 

12. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.