SAHİBİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr. İbrahim Halil SEYREK

Turkey
ihseyrek@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

EDİTÖRLER

Prof.Dr. Sadettin PAKSOY

Turkey
sadettinpaksoy64@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Taner AKÇACI

Turkey
akcaci@gantep.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vahit EREN

Turkey
mvahiteren@gmail.com
Konular: İstihdam,Büyüme,Gelişme Ekonomisi - Makro
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN

Turkey
kazimsaricoban@hotmail.com
Konular: Uluslararası Ticaret,Uluslararası İktisat
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY

YAYIN KURULU

Prof.Dr. İbrahim Halil SEYREK

Turkey
ihseyrek@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof.Dr. Sadettin PAKSOY

Turkey
sadettinpaksoy64@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Taner AKÇACI

Turkey
akcaci@gantep.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vahit EREN

Turkey
mvahiteren@gmail.com
Konular: İstihdam,Büyüme,Gelişme Ekonomisi - Makro
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Halil İbrahim AYDIN

Turkey
hiaydin12@gmail.com
Konular: Gelişme Ekonomisi - Makro

Dr. Öğr. Üyesi Onur OĞUZ

Turkey
onur.oguz@batman.edu.tr
Konular: Uluslararası Finans,Sermaye Piyasaları,Para-Banka,Para Politikası,Makro İktisat,Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Kurum: Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN

Turkey
kazimsaricoban@hotmail.com
Konular: Uluslararası Ticaret,Uluslararası İktisat
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRCA

Turkey
mustafakirca52@gmail.com
Konular: Turizm Ekonomisi,Makro İktisat,Uygulamalı Makro Ekonometri,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

Turkey
omerlimanli@yahoo.com.tr
Konular: Yoksulluk Çalışmaları,Gelişme Ekonomisi - Mikro,Mikro İktisat,Uygulamalı Mikro Ekonometri,Panel Veri Ekonometrisi
Kurum: Düzce Üniversitesi

Doç.Dr. Ayfer GEDİKLİ

Turkey
ayfergedikli@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Arş.Gör. Elif KAYA

Turkey
elifk.7@hotmail.com
Konular: Uluslararası Politik İktisat
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Adnan ÇELİK

Turkey
adnancelik@selcuk.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Mustafa ÖZER

Turkey
muozer@anadolu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Prof.Dr. Gökhan ÖZER

Turkey
gokozerhan@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION