SAHİBİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

Turkey
ihseyrek@kilis.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

BAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

Turkey
ihseyrek@kilis.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

EDİTÖRLER

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

Turkey
benguhirlak@hotmail.com.tr
Konular: İnsan Kaynakları Yönetimi,Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Kurumsal Yönetişim,Örgüt ve Grup İletişimi,Örgütsel Davranış,Stratejik Yönetim,Uluslararası İşletmecilik,Yönetim Psikolojisi
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Faruk BARTAN

Turkey
farukbartan@kilis.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1382-1572
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vahit EREN

Turkey
mvahiteren@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0348-0137
Konular: Büyüme,Gelişme Ekonomisi - Makro,İstihdam
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇOLAKOĞLU

Turkey
emre.colakoglu@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Pazarlama Araştırmaları,Tüketici Davranışları,Ürün ve Marka Yönetimi,Turizm Pazarlaması
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Orhan BALIKÇI

Turkey
orhanbalikci@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-2560-5113
Konular: Örgüt Kuramı,Örgüt Kültürü,Örgütsel Davranış,İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Şebnem ASLAN

Turkey
sebnemaslan@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2135-242X
Konular: Sağlık Yönetimi,Yönetim Psikolojisi,Örgütsel Davranış,Yönetim ve Strateji,İnsan Kaynakları Yönetimi,Sağlık Kurumları Yönetimi
Kurum: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Müslüme NARİN

Turkey
muslume.narin@hbv.edu.tr
Konular: Mikro İktisat
Kurum: ankara hacı bayram veli üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Turkey
enveraydogan@gmail.com
Konular: İnsan Kaynakları Yönetimi,Stratejik Yönetim,Örgütsel Davranış,Yönetim ve Strateji
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Aydın USTA

Turkey
aydin.usta@kilis.edu.tr
Konular: Yönetim Psikolojisi
Kurum: İİBF

Doç. Dr. Sumru BAKAN

Turkey
sumrubakan@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Mehmet ÖZÇALICI

Turkey
mozcalici@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Nicel Karar Yöntemleri,Çok Kıstaslı Karar Verme,Yöneylem Araştırması
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper GÜRER

Turkey
alpergurer@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6745-7895
Konular: Yönetim ve Strateji,İnsan Kaynakları Yönetimi,Örgütsel Davranış
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Adnan ÇELİK

Turkey
adnancelik@selcuk.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan ÖZER

Turkey
gokozerhan@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

Mazlum ÇELİK

Turkey
mazlum.celik@hku.edu.tr
Konular: Örgütsel Davranış
Kurum: HASAN KALYONCU UNIVERSITY

Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Turkey
mfcavus@osmaniye.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Turkey
mustafatasliyan@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ