Yayın Sıklığı

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir.