Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları insanlığa ücretsiz sunmanın, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimseyerek, açık erişim sağlamaktadır.