İntihal Engelleme

10.02.2016 tarihinden itibaren dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate ya da Urkund programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15'dir.

Benzerlik raporunun %15'den yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.