İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 31 Ekim 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-0936 | e-ISSN 2147-0936 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


ARALIK 2020 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.


HAZİRAN 2021 SAYISI İÇİN MAKALE BAŞVURULARI 30 NİSAN 2021'E KADAR DERGİPARK SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR..

 • Haziran 2020 sayısından itibaren Dergimiz şablonunda hazırlanmayan yazıların, hakem süreci başlatılmayacaktır.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte makale gönderimi esnasında çalışmaya ait intihal raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için Etik kurul izni talep edilecektir.
 • 2019 yılı itibariyle INIJOSS'a gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) bulunması ve ORCID numaralarının DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Not: INIJOSS’ta, her makale için en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. 

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

ISSN 2147-0936 | e-ISSN 2147-0936 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


ARALIK 2020 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.


HAZİRAN 2021 SAYISI İÇİN MAKALE BAŞVURULARI 30 NİSAN 2021'E KADAR DERGİPARK SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR..

 • Haziran 2020 sayısından itibaren Dergimiz şablonunda hazırlanmayan yazıların, hakem süreci başlatılmayacaktır.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte makale gönderimi esnasında çalışmaya ait intihal raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için Etik kurul izni talep edilecektir.
 • 2019 yılı itibariyle INIJOSS'a gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) bulunması ve ORCID numaralarının DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Not: INIJOSS’ta, her makale için en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. 

Cilt 9 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. DOMESTICATION OF THE EXOTIC AS THE VIOLATION OF ETHICS IN BERNARD MALAMUD’S GOD’S GRACE
  Sayfalar 328 - 337
  Zeynep YILMAZ KURT
 2. DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER KARŞISINDA KADIN İSTİHDAMININ ÖNEMİ
  Sayfalar 338 - 358
  Asmin KAVAS BİLGİÇ
 3. ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANS, SADAKAT VE MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CIVATA FABRİKASI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 359 - 372
  Mustafa DESTE, Sami SEVER, Ahmet KARABEY
 4. SOSYAL YARDIMLAR İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ, KATILIMCI SOSYAL YARDIM MODELİ, ÖNKABULLER VE KURUMSAL YAPI
  Sayfalar 373 - 395
  Emin GİTMEZ, Selahaddin BAKAN
 5. BİLİNÇLİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 396 - 410
  Halil İbrahim ŞENGÜN, Yavuz CÖMERT
 6. PETROL FİYATLARI, DÖVİZ KURLARI VE ENFLASYONUN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİNİN TESPİTİ: NARDL YAKLAŞIMI
  Sayfalar 411 - 423
  Hikmet AKYOL
 7. ELECTRE TRI YÖNTEMİ: İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 424 - 447
  Sibel ŞENER, Hüdaverdi BİRCAN
 8. İRAN’DA KAÇAR HANEDAN DÖNEMİ DEVLET VE ULEMA İLİŞKİSİ (1775-1925)
  Sayfalar 448 - 467
  Azam AHMADİ
 9. DİN VE SOSYAL SAPMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 468 - 492
  Fatma Takmaz DEMİREL
 10. YAŞLI KADINLARIN GÜNDELİK HAYATLARI VE YAŞAMDAN BEKLENTİLERİ: YAŞLI BAKIMEVİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 493 - 509
  Gamze SEZEGEN, Hülya ÇAKIR
 11. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’YE SIĞINAN FRANSIZ ELAN GEMİSİ
  Sayfalar 510 - 523
  Fikret ÇİFTCİ
 12. ORTA ÇAĞDAN 21.YÜZYILA ORATORYO ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 524 - 545
  Dilek MOĞULBAY
 13. BAĞLAMADA ENSTRÜMANTAL REPERTUVARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 546 - 554
  Burak KURUBAŞ, Uğur GÖKTAŞ
 14. SERAMİK SIRLARINDA PİROFİLLİT KULLANIMI
  Sayfalar 555 - 563
  Hikmet MUTLU
 15. BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ VE GELENEKSEL MALATYA EVİ’NDE BULUNAN EL İŞİ KESELER
  Sayfalar 564 - 578
  Ela TAŞ
 16. E-DÖNÜŞÜMÜN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MEMNUNİYET DÜZEYİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 579 - 596
  Ali APALI
 17. ÇALIŞMA HAYATININ SONA ERMESİ VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLAN EMEKLİLİĞİN BOYUTLARI
  Sayfalar 597 - 610
  Erhan GÖKSU
 18. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TEDAVİSİNDE SOSYAL MEDYA ETKİSİNİN ÖNEMİ
  Sayfalar 611 - 622
  Çağrı GÜMÜŞ, Elmas ALVER
 19. BÜYÜK DEDEM KARL MARX (KARL MARX, MON GRAND-PÈRE)
  Sayfalar 623 - 626
  Tamer YILDIRIM
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 31 Ekim 2021