İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-0936 | e-ISSN 2147-0936 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


ARALIK 2019 SAYIMIZ YAYINLANMIŞTIR. HAZİRAN 2020 SAYISI İÇİN MAKALE ALIMLARI 15 MAYIS 2020'YE KADAR DERGİPARK SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR..


Haziran 2020 sayısından itibaren Dergimiz şablonunda hazırlanmayan yazıların hakem süreci başlatılmayacaktır.

2019 yılı itibariyle INIJOSS'a gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) bulunması ve ORCID numaralarının DergiPark sistemine yüklemelesi gerekmektedir.

ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.

2.  Yayın için gönderilen çalışmalar, içinde iletişim bilgilerinin (telefon, e-mail, mektup adresi) yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile birlikte iletilmesi gerekir. İletilen bu çalışmanın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

3.    Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayın için başka bir yere gönderilmemiş olması önemlidir..

4.  Dergide, herhangi bir konferans, ya da kongrede sunulan fakat tam metin olarak kongre kitapçığında yayımlanmamış olan çalışmalara da yer verilir. Ancak bu tür yazıların sunulduğu etkinlik adı, yeri ve tarihi mutlaka ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

5.   Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmaların yayımlanması talep edilirse, mutlaka desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası yine ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

6.  Dergiye verilen yazıların dergi yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekir. Editör, yazım kurallarına uymayan yazıları yazarına iade etme ya da düzeltilmesi için yazara tekrar gönderme yetkisine sahiptir.

7. Editör veya editörlerin ön değerlendirmesinden geçen bir çalışma içerik bakımından incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayımlanmak üzere yayın kuruluna gönderilir. Hakemlerden birisi olumsuz görüş bildirir ise makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Bu hakem de olumlu görüş bildirir ise makale yayımlanmak üzere yayın kuruluna iletilir, aksi halde makale yayımlanmaz.

8.  Hakemler tarafından düzeltme önerilmiş ise çalışma yazara tekrar yollanır. Ancak hakem, "makale düzeltildikten sonra görmek isterim" derse yazarın düzelttiği makale tekrar aynı hakeme yollanır ve oluru alındıktan sonra yayın kurulunun onayıyla yayımlanır. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergiye ulaşıp ulaşmamasından yazar sorumludur.

9.  Yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

10.  Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Not: INIJOSS’ta, her makale için en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. 

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

ISSN 2147-0936 | e-ISSN 2147-0936 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


ARALIK 2019 SAYIMIZ YAYINLANMIŞTIR. HAZİRAN 2020 SAYISI İÇİN MAKALE ALIMLARI 15 MAYIS 2020'YE KADAR DERGİPARK SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR..


Haziran 2020 sayısından itibaren Dergimiz şablonunda hazırlanmayan yazıların hakem süreci başlatılmayacaktır.

2019 yılı itibariyle INIJOSS'a gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) bulunması ve ORCID numaralarının DergiPark sistemine yüklemelesi gerekmektedir.

ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.

2.  Yayın için gönderilen çalışmalar, içinde iletişim bilgilerinin (telefon, e-mail, mektup adresi) yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile birlikte iletilmesi gerekir. İletilen bu çalışmanın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

3.    Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayın için başka bir yere gönderilmemiş olması önemlidir..

4.  Dergide, herhangi bir konferans, ya da kongrede sunulan fakat tam metin olarak kongre kitapçığında yayımlanmamış olan çalışmalara da yer verilir. Ancak bu tür yazıların sunulduğu etkinlik adı, yeri ve tarihi mutlaka ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

5.   Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmaların yayımlanması talep edilirse, mutlaka desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası yine ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

6.  Dergiye verilen yazıların dergi yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekir. Editör, yazım kurallarına uymayan yazıları yazarına iade etme ya da düzeltilmesi için yazara tekrar gönderme yetkisine sahiptir.

7. Editör veya editörlerin ön değerlendirmesinden geçen bir çalışma içerik bakımından incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayımlanmak üzere yayın kuruluna gönderilir. Hakemlerden birisi olumsuz görüş bildirir ise makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Bu hakem de olumlu görüş bildirir ise makale yayımlanmak üzere yayın kuruluna iletilir, aksi halde makale yayımlanmaz.

8.  Hakemler tarafından düzeltme önerilmiş ise çalışma yazara tekrar yollanır. Ancak hakem, "makale düzeltildikten sonra görmek isterim" derse yazarın düzelttiği makale tekrar aynı hakeme yollanır ve oluru alındıktan sonra yayın kurulunun onayıyla yayımlanır. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergiye ulaşıp ulaşmamasından yazar sorumludur.

9.  Yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

10.  Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Not: INIJOSS’ta, her makale için en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. 

Cilt 8 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. İBN BÎBÎ’NİN SELÇUKNÂME’SİNDE TÜRK ALGISI
  Sayfalar 333 - 346
  Bilal GÖK
 2. TÜRKÇÜ BİR FİKİR DERGİSİ "DOĞU" VE CHP İLİŞKİSİ (1942-1945)
  Sayfalar 347 - 364
  YAŞAR ZORLU , FARUK TEMEL
 3. OSMANLI DÖNEMİNDEN CUMHURİYET’E MİNYATÜR RESİMLERİNDE MANZARADA MİMARİ KULLANIMI
  Sayfalar 365 - 374
  FAHRETTİN GEÇEN , Aliseydi Kösem
 4. TÜRKİYE’DE İNTERNET ARACILI PAZARLAMA KAVRAMLARI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 375 - 392
  Kahraman ÇATI , Cihan Alpay
 5. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İNTERNET VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 393 - 420
  Göksel Göker , Gökhan Alptekin
 6. ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİNDE KĀRUM DAİRESİNİN HESAPLAŞMA KAYITLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 421 - 432
  Arif Gümüş , Hakan ERKUŞ
 7. KAMU ÖRGÜTLERİNDE ÇIKAR ÇATIŞMASI SORUNUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ETİKSEL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 433 - 456
  Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR
 8. SİYASETTE SOSYAL MEDYA ETKİSİ: SİYASAL İLETİŞİMDE DÜZÇİZGİSEL İLETİMİNDEN HİPERMETİNSELLİĞE GEÇİŞ
  Sayfalar 457 - 470
  Hasan Topbaş
 9. SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ALGILANAN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 471 - 486
  Lutfiye Özdemir , Burcu Batga , Bekir Uçar
 10. ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN KAYGI VE UMUTSUZLUKLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 487 - 496
  Nurettin KONAR , Alperen Şanal
 11. HUME’UN AHLÂK KURAMI ÜZERİNE YAPILAN BAZI YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 497 - 504
  Emin Çelebi
 12. YAŞLI YALNIZLIĞININ KÜLTÜREL ARKA PLANI (MALATYA UYGULAMASI)
  Sayfalar 505 - 517
  Ünal Şentürk
 13. 48-62 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ İLE EBEVEYNLERİNİN İLETİŞİM KURMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 519 - 528
  Oğuz Emre , Suna Tarkoçin , Ahmet Temiz , Ayşegül Ulutaş
 14. ZİYA GÖKALP’İN MİLLİ MÜZİĞİMİZİ OLUŞTURMAKLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN ATATÜRK’ÜN AYNI DOĞRULTUDAKİ FİKİRLERİNE VE ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 529 - 550
  Arman Artaç
 15. 19.YÜZYILDA OSMANLIDA MÜZİK OLGUSU VE DÖNEMİN YENİLİKÇİ PADİŞAHLARI
  Sayfalar 551 - 570
  Kaya Kılıç
 16. SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN SEÇİM MÜZİKLERİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 571 - 581
  Ünal İMİK , Ahmet Ünal
 17. TELHÎSÜ'L-MİFTÂH'IN TERCÜME VE ŞERHLERİNE GÖRE TEVCÎH SANATI
  Sayfalar 583 - 595
  Ahmet Akdağ
 18. ORHAN PAMUK’UN MASUMİYET MÜZESİ ROMANINDA NİŞANTAŞI VE ÇUKURCUMA BAĞLAMINDA SINIFSAL FARKLILIKLAR
  Sayfalar 597 - 618
  Yakup Gelir
 19. İBNÜLEMİN MAHMUD KEMÂL İLE KEMÂLEDDİN HARPUTÎ EFENDİ’NİN MEKTUPLAŞMALARI- II
  Sayfalar 619 - 644
  Ahmet Karataş
 20. TEVFÎK FİKRET HAYÂTINA DÂİR HÂTIRALAR
  Sayfalar 645 - 649
  Ferda Atlı
 21. ARAP EDEBİYATINDA KEŞKÛL GELENEĞİ –BAHÂUDDÎN EL-ÂMİLÎ ÖRNEĞİ-
  Sayfalar 651 - 654
  Güler Koca