Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Joshua RONEN New York Üniversitesi Manhattan, NY USA

Prof. Dr. Mehmet KOCAKULAH University of Southern Indiana Evansville, IN USA

Prof. Dr. Swaminathan SRIDHARAN Northwestern University Evanston, IL USA

Prof. Dr. Bharat SARATH Rutgers University New Brunswick, NJ USA

Prof. Dr. Serdar ÖZKAN American Univesity of the Middle East Dubai UAE

Prof. Dr. Hou Shou PENG National Taipei University Taipei Taiwan

Prof. Dr.  Lúcia L. RODRIGUES University of Minho Porto Portugal

Prof. Dr.  Abdülmecid NUREDİN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Gostivar Macedonia

Doç. Dr. Antonella RUSSO Universita degli Studi di Napoli Napoli Italy

Prof. Dr.  Supriti MISHRA International Management Institute New Delhi, Delhi  India

Prof. Dr. Agim MAMUTİ University Of New York Tirana Tirana Albania

Prof. Dr. Abdurahman AKDOĞAN Başkent Üniversitesi Ankara Turkey

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi  Sakarya Turkey

Prof. Dr. Ali ALAGÖZ Selçuk Üniversitesi  Konya Turkey

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI Ankara Üniversitesi Ankara Turkey

Prof. Dr.  Erkan AYDIN Marmara Üniversitesi İstanbul Turkey

Prof. Dr. Ersan ÖZ Pamukkale Üniversitesi Denizli Turkey

Prof. Dr. Ganite KURT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Turkey

Prof. Dr. Haluk BENGÜ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Turkey

Prof. Dr. Mehmet TOSUNER Dokuz Eylül Üniversitesi  İzmir Turkey

Prof. Dr. Mehmet YÜCE Uludağ Üniversitesi  Bursa Turkey

Prof. Dr. Nalân AKDOĞAN Başkent Üniversitesi Ankara Turkey

Prof. Dr. Nuran CÖMERT Marmara Üniversitesi İstanbul Turkey

Prof. Dr. Orhan ÇELİK Ankara Üniversitesi Ankara Turkey

Prof. Dr. Recep PEKDEMİR İstanbul Üniversitesi İstanbul Turkey

Prof. Dr. Selahattin KARABINAR İstanbul Üniversitesi İstanbul Turkey

Prof. Dr. Semra KARACAER Hacettepe Üniversitesi Ankara Turkey

Prof. Dr. Seyfi YILDIZ Kırıkkale Üniversitesi  Kırıkkale Turkey

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ Dokuz Eylül Üniversitesi  İzmir Turkey

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new