Hakkında

Sayın Yazarlarımız,


Makale gönderimleri yalnızca Dergipark Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olmak üzere iki dilde kabul edilmektedir.

Dergimiz 1 Nisan 2021'de aldığı karar gereği İngilizce makalelere öncelik vermektedir.


MUVU, uluslararası akademik, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda üç kez (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanır. Kabul edilen çalışmalar bekletilmemekte; DOI numaraları verilerek, erken görünümde yayımlanmaktadır. Makale gönderimleri sırasında, çalışmanın iThenticate Programı ile taranıp, benzerlik raporunun yazarı tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  


Makale başvuru işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

(Lisanslama: CC-BY-NC) 


Görevlendirilen hakemlere, 4 hafta değerlendirme süresi tanınmaktadır. Ancak hakemler bağımsız ve gönüllülük esası içinde çalışmaktadırlar. Bu süre hakemlerin geri dönüşlerine bağlı olarak uzayabilmektedir. 


Basılan sayılarımızın geliş ve kabul zamanlarına ilişkin istatistiklere bu sayfanın en altında yer verilmektedir. Ayrıca yazarlara tüm süreç boyunca şeffaflık ve etik ilkeler dahilinde bilgi verilmektedir. Ancak taraflara ait kişisel veriler koruma altındadır.   


Siz kıymetli yazarlarımıza da iş birliğinizden ötürü teşekkür ederiz.


Saygılarımızla.

MUVU Dergisi Yayın KuruluCreative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new