ISSN: 1307-8364
e-ISSN: 1307-9999
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi

2021 - Cilt: 14 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. SOSYAL NORMLAR VE DAĞITIM ADALETİ ALGISININ VERGİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

10. THE EFFECT OF TAXES ON DEMOCRACY: THE CASE OF OECD COUNTRIES

23226