International Journal of Social Inquiry
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-8364 | e-ISSN 1307-9999 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://www.socialinquiry.org/archive.asp


International Journal of Social Inquiry

ISSN 1307-8364 | e-ISSN 1307-9999 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://www.socialinquiry.org/archive.asp
Kapak Resmi


Cilt 13 - Sayı 1 - 11 Haz 2020
 1. KIŞ TURİZMİNİN DİJİTAL MEDYA HABERLERİNDE TEMSİLİ: ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 26
  Emel ADAMIŞ , Ertan ÖZÇOBAN
 2. METHODOLOGICAL DIVERSITY OF RESEARCH ON LEADERS AND INTERNATIONAL CONFLICT: A REVIEW
  Sayfalar 27 - 59
  Öner AKGÜL
 3. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YOKSULLUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA HALKEVLERİ SOSYAL YARDIM ŞUBELERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 61 - 86
  Turgay AKKUŞ , Nursal KUMAŞ , Berrin SARITUNÇ
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE OYUN OYNAMA DAVRANIŞLARININ AÇIKLANMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 87 - 112
  Erkan ARI , Veysel YILMAZ
 5. AVRUPA BORÇ KRİZİ’NİN YEREL YÖNETİM MALİYESİNE ETKİLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 2010-2015 DÖNEMİ ANALİZİ
  Sayfalar 113 - 146
  M. Fatih ASLANTAŞ , R. Kutlu KORLU
 6. TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA YAŞANAN GÜNCEL GELİŞMELER: EMEK PİYASASI KATILIĞINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 147 - 180
  Hasan BAKIR
 7. KKTC SU TEMİN PROJESİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN ALGI OPERASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 181 - 207
  Selçuk DAĞAŞAN , Ulvi KESER
 8. VİKTOR F. YANUKOVİÇ DÖNEMİ UKRAYNA’NIN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİNİ BELİRLEYEN DİNAMİKLER
  Sayfalar 209 - 234
  Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU
 9. CEVDET PAŞA’NIN FRANSIZ DEVRİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
  Sayfalar 235 - 267
  Ekin ERDEM
 10. SOSYAL İÇERİKLİ TÜRK ÇOCUK ROMANLARINDA KARŞILAŞILAN BABA FİGÜRLERİ VE ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 269 - 300
  Nilüfer İŞYAR
 11. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 301 - 328
  Burak ÖZDEMİR , Esra ULUTAŞ ATAN
 12. ÇOCUK SAĞLIĞININ ATATÜRK DÖNEMİ SİYASETİNDEKİ VE MECLİS GÜNDEMİNDEKİ YERİ
  Sayfalar 329 - 356
  Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI
 13. SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNİN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 357 - 382
  Şule Betül TOSUNTAŞ , Engin KARADAĞ , Şahin DANİŞMAN
Dizinler