Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2548-0162 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |


 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik ve bilimsel  araştırma makalelerinin yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, SOBIAD ve BASE tarafından taranmaktadır.

 • Dergimiz 6 yıldır kesintisiz yayımlanmaktadır.

 • Dergimizde yayımlanan makalelere 2018 yılının ilk sayısından itibaren   doi numarası vermekteyiz.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

e-ISSN 2548-0162 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
Kapak Resmi


 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik ve bilimsel  araştırma makalelerinin yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, SOBIAD ve BASE tarafından taranmaktadır.

 • Dergimiz 6 yıldır kesintisiz yayımlanmaktadır.

 • Dergimizde yayımlanan makalelere 2018 yılının ilk sayısından itibaren   doi numarası vermekteyiz.
Duyurular

International Symposium on Business & Economics Ankara Turkey

http://www.is-be.org/