Amaç ve Kapsam

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi(GİİD), iktisat ve işletme alanında bilimsel ve akademik çalışmaları yayımlayarak bilime katkıda bulunmak ve uluslararası düzeyde bu yayınların açık erişimli olarak paylaşılabilmesini sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nde, iktisat ve işletme alanında güncel problemleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alan ve ilgili problemlere yönelik çözüm önerileri getiren araştırma, derleme, inceleme, teorik vb. türde makalelere yer verilmektedir.

22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.