Telif Hakkı Devri

Telif Hakkı Devir Formu

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
35. Cad. No:24/8 Bahçelievler, Çankaya, 06500 Ankara, TÜRKİYE

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:
a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
c) sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’ne devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
d) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
e) tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin Dergipark, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Sistemine’ne doğru girildiğini;
f) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
g) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
h) sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Gazi İktisat ve İşletme Dergisi yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.
Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin / kurumunun:
a) patent hakları;
b) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;
c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.
Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Gazi İktisat ve İşletme Dergisi ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim.
Makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.
Ayrıca, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin web sayfasında yayımlanan Etik İlkeler ve Yayın Politikalarını okuduğumu ve onayladığımı kabul ve taahüt ederim. 

22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.