Benzerlik (İntihal) Denetimi

İntihal, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek anlamına gelmektedir.
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, yayın etiği gereği kör hakemlik değerlendirme sürecinden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına benzerlik (intihal) denetiminden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, her çalışma için iThenticate, Turnitin veya intihal.net’ten alınacak raporun eklenmesi gerekmektedir.
Benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır. 

22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.