Değerlendirme ve Yayın Süreci

1. Makale Gönderimi


Makalelerin Türkçe veya İngilizce olarak gönderimi ve takibi Dergi Park UDS sistemi üzerinden, https://dergipark.org.tr/tr/pub/gjeb web sayfamızdan elektronik olarak yapılmaktadır.

2. Ön Kontrol

Makalelerin, değerlendirme aşamasına geçmeden önce yazım kurallarına uygun yazılıp yazılmadıkları kontrol edilir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmesi için "Ön Kontrol Formu" ile birlikte yazara iade edilir ve düzeltmelerin yazar tarafından en geç 15 gün içinde yapılması gerekir.

3. Hakem İncelemesi

Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olan makaleler ise değerlendirilmek üzere editör kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Bu süreçte yazarlar ve hakemler süreç boyunca birbirlerinden habersizdir. Hakemler uzmanlık alanlarına göre makalelerin değerlendirilmesi için seçilirler ve değerlendirmelerini rapor halinde editör kuruluna iletirler. İki hakemin farklı görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakem görüşüne başvurulur.

4. Değerlendirmeler ve Düzenleme

Hakemler, "Makale Değerlendirme Formu" nu dikkate alarak makaleyi değerlendirir. Formların cevabı yazarlara iletilir. Hakemlerin düzeltme öngörmesi halinde, makale yazara gerekli düzeltmeleri yapması için geri gönderilir. Yazarlar tarafından düzeltmeler en geç 30 gün içinde yapılarak "Düzeltme Listesi" ile birlikte düzeltilmiş makale dergiye iletilir. Düzeltilmiş makale yeniden hakemlerce değerlendirmeye alınır. Makale değerlendirme aşamasında hakem görüşüne yazar tarafından itiraz gelmesi halinde, başka bir hakem görüşüne başvurulur. İki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayın kurulu kararı ile kabul edilebilirken, iki hakemin olumsuz görüş bildirdiği makaleler ise reddedilir.

5. Yayımlanma

En az iki hakemin olumlu görüşünü içeren ve yayın kurulu tarafından kabul edilen makaleler yayın portföyüne alınarak Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre https://dergipark.org.tr/tr/pub/gjeb web sayfamızda açık erişimli olarak yayımlanır. Hakemler tarafından olumlu görüş almış olsa dahi makalelerin yayımlanması yayın kurulu kararına bağlıdır.

6. Makalenin Geri Çekilmesi

Dergimize gönderilen makaleler ön kontrol aşamasındayken yazarlar tarafından geri çekilebilir. Değerlendirme aşamasına geçmiş makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir.

22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.