Kendi Kendine Arşivleme Politikası

Kendi Kendine Arşivleme Politikası
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’ne yüklenen çalışmalar, hakem sürecinden önce ve sonra
-Yazarın kendi internet sayfasında
-Kar amacı gütmeyen kurumsal internet sayfalarında, arşiv ve depo platformlarında
ambargo uygulanmaksızın yayınlanabilmektedir.

22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.