e-ISSN: 2667-6982
Başlangıç: 1975
Yayımcı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü’nün yayını olarak 1975 yılında faaliyetlerine başlayan Muhasebe Enstitüsü Dergisi – Journal of Accounting Institute, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Ocak ve Temmuz aylarında basılı ve elektronik olarak yayımlanan bilimsel bir dergidir.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi – Journal of Accounting Institute’un amacı Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe ve işletme alanıyla ilgili bilginin paylaşımına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, Muhasebe Enstitüsü Dergisinde; akademik düzeyde bilimsel nitelikli olmak koşuluyla aşağıda belirtilen alanlarda ya da disiplinlerarası ampirik, teorik veya derleme çalışmalara yer verilmektedir.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Dergide yayımlanan makalelerin konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şu konuları kapsamaktadır: Muhasebe, Finansal ve finansal olmayan raporlama, Finans, Finansal Analiz, Denetim, Kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol, Muhasebe tarihi,  Muhasebe, denetim ve finans konuları ile ilişkilendirilmiş disiplinler arası araştırmalar.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.