e-ISSN: 2147-690X
Başlangıç: 1984
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Acta Odontologica Turcica (AOT), Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yılda üç kere yayımlanan (Ocak, Mayıs, Eylül) hakemli, açık-erişimli resmi yayınıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. AOT, 1984 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski adı ‘Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’ olan derginin devamıdır. Dergi yalnızca elektronik olarak yayımlanmaktadır.


Dergi iş akışı

Dergimizde genel iş akışı şeması aşağıda gösterilmiştir. Bilimsel değerlendirme süreci ayrıntıları Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından görülebilir.

download

İletişim Dergi Tarihçesi

Araştırma Makalesi

Farklı Saklama Koşulları ve Bekletme Sürelerinin Işıkla Uyarılabilen Fosfor (PSP) Plak Görüntülerindeki Ortalama Gri Değere (OGD) Etkisi

Araştırma Makalesi

PANORAMİK RADYOGRAFİLERDE ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞLERİN GÖMÜKLÜLÜK VE MANDİBULAR KANAL İLE İLİŞKİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Olgu Sunumu

Plasmablastic Lymphoma in a Previously Undiagnosed Human Immunodeficiency Virus-Positive Patient: A Case Report

Araştırma Makalesi

Comparison of Apically Extruded Debris During Root Canal Instrumentation Using T-endo must, T-endo mis, and Reciproc Blue Files

Araştırma Makalesi

MAKSİLLER TRANSVERS DARLIĞIN DÜZELTİMİNDE KULLANILAN LEAF EKSPANSİYON APAREYİNİN REAKTİF KUVVETLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

Farklı Diş Beyazlatma Yöntemlerinin Dişlerde Renk Değişimi ve Yüzey Özelliklerine Etkileri

Araştırma Makalesi

AKIŞKAN BULK-FİLL VE AKIŞKAN GELENEKSEL KOMPOZİTLERİN FARKLI ADEZİV UYGULAMA YÖNTEMLERİNE GÖRE MİKROSIZINTI SKORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ