Yayın Kabul Kriterleri

Acta Odontologica Turcica’da yayına kabul edilecek bir makalede aradığımız özellikler şunlardır:

1) Makale etik ihlal içermemelidir,

2) Bilimsel camiaya verecek açık bir mesajı olmalıdır,

3) Rahat anlaşılır olmalıdır,

4) Makalenin yapısal ve mantıksal bütünlüğü olmalıdır:

--Hikaye çizgisi (olay akış sırası) düzgün aktarılmalıdır,

--Araştırmayı yapma gerekçesi Giriş (Introduction) kısmında ikna edici şekilde verilmelidir,

--Deneyler, istatistik ve diğer analizler doğru şekilde yürütülmeli ve yeteri ayrıntıyla açıklanmalıdır,

--Sonuç (Conclusion) kısmı, söz konusu araştırmanın bulgularından ulaşılmış olmalıdır,

--Sonuç (Conclusion) kısmı, makalenin amacını birebir cevaplandırmalıdır,

--Özet dahil, tüm metin iç tutarsızlık sorunu yaşamamalıdır.