Hakemler İçin

Değerli Acta Odontologica Turcica hakemi,


Elinizdeki makaleyi değerlendirmeden ve Editöre tavsiyenizi bildirmeden önce Yayın Kabul Kriterleri'ni okuyunuz.

Değerlendirmeniz sonucunda, makale hakkındaki görüşlerinizi Makale Değerlendirme Formu’nda belirtmeniz beklenmektedir. Bu form "Değerlendirme notları" ve “Karar” bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu form yazarlara iletilecektir. Bu formda makale hakkındaki düşüncelerinizi, makalenin kuvvetli ve zayıf yanlarını, düzeltilmesi gereken kısımlarını, vs. serbestçe yazabilirsiniz. İstediğiniz takdirde, metin üzerinde doğrudan yaptığınız düzeltmeleri (tercihen Değişiklikleri İzle / Track Changes modunda) bir dosya olarak yükleyerek yazarlara iletebilirsiniz. Makalenin yayımlanmaması gerektiğini düşünüyorsanız gerekçelerini açıklamalısınız. Eleştirilerinizde kırıcı bir dil kullanmamaya dikkat ediniz.

Yalnızca Editörün görmesini isteyeceğiniz noktaları sistemdeki direkt-mesaj alanından giriniz.

“Tavsiye” bölümünde: Kabul, Red, Majör Revizyon ve Minör Revizyon şeklindeki şıklardan birini seçmeniz beklenmektedir. Vereceğiniz Majör veya Minör Revizyon tavsiyesi sonrası, makale yazara gönderilecektir. Yazarın düzeltilmiş versiyonu yeniden değerlendirmeniz için size tekrar sunulacaktır.

Değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa Editörle temasa geçebilirsiniz.