Amaç

(Derginin yeni Amaç ve Kapsamı burada 20 Ekim 2017 tarihinde ilan edilmiştir. Dergi sayısı olarak 2018;35(3) itibaren aşağıda belirtilen yeni Amaç ve Kapsam doğrultusunda makalelerin yayımlanması planlanmaktadır)

Amaç

Acta Odontologica Turcica ulusal / bölgesel bir dergidir. Amaçları:

1) Türkiye’de diş hekimliğini geliştirmek,

2) diş hekimliği alanında Türk menşeili ürünleri vurgulamak,

3) ve Türk diş hekimliği bilimini mevcut dünya diş hekimliği bilimi çerçevesine entegre etmektir.

Kapsam

Kapsam

Dergi kapsamı şunları içerir:

* Diş hekimliğinde klinik bilim araştırmaları

  -- klinik araştırmalar

  -- klinik-bağlantılı temel biyoloji araştırmaları

* Diş hekimliği ile ilgili epidemiyoloji araştırmaları (deskriptif çalışmalar da dahildir)

* Diş hekimliği ile ilgili davranış bilimi,

* Diş hekimliğinde eğitim,

* Ticari veya ticari olmayan Türk menşeili ürünleri konu alan (örn: dental malzeme, cihaz, kimyasal, bitki ekstresi, vs) her türlü deneysel araştırma. Bunun haricinde saf laboratuar çalışmaları kapsam dışındadır.

* Türkiye sınırları dışından, Türk olmayan yazarlarca gönderilen makaleler, bulgularının o alandaki Türk çalışmalarının bulgularıyla uygun şekilde karşılaştırılmış olması şartıyla değerlendirilir.


Kişilerin (öğrenciler, hastalar, diş hekimleri, vb.) farkındalık, tutum veya bilgi düzeyleri ile ilgili çalışmaların (geçerli ve güvenilir ölçekler kullanılmadıkça) bu dergide yayın önceliği yoktur.Makale çeşitleri

Özgün araştırma ve olgu bildirimi kategorilerinde, bilimsel olarak sağlam, iyi kalitede makaleler yayımlayarak yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Editöre Mektup kategorisinde başvuruları özellikle yayımlamak isteriz.