ADO Klinik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1307-3540 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Ankara Diş Hekimleri Odası | https://ado.org.tr/tr/yayinlar/bilimsel-dergiler


ADO Klinik Bilimler Dergisi Ankara Dişhekimleri Odası'nın yılda üç kere yayımlanan (Ocak, Mayıs, Eylül) hakemli, açık erişimli resmi yayın organıdır. Dergimiz 2021 yayın yılı itibariyle yeni bir bilimsel yayın kurulu ve editör kurulu ile faaliyetlerine başlamıştır. ADO Klinik Bilimler Dergisi Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı olup, dili Türkçe ve İngilizce'dir.

ADO Klinik Bilimler Dergisi

e-ISSN 1307-3540 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Ankara Diş Hekimleri Odası | https://ado.org.tr/tr/yayinlar/bilimsel-dergiler
Kapak Resmi


ADO Klinik Bilimler Dergisi Ankara Dişhekimleri Odası'nın yılda üç kere yayımlanan (Ocak, Mayıs, Eylül) hakemli, açık erişimli resmi yayın organıdır. Dergimiz 2021 yayın yılı itibariyle yeni bir bilimsel yayın kurulu ve editör kurulu ile faaliyetlerine başlamıştır. ADO Klinik Bilimler Dergisi Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı olup, dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Cilt 10 - Sayı 1 - 28 Oca 2021
 1. COVID-19 Salgınının Diş Hekimliği Uygulamalarına Etkisi
  Sayfalar 1 - 12
  Figen ÇİZMECİ ŞENEL
 2. Farklı Zaman Aralıklarında Sonik Ajitasyon ile Kullanılan Fitik Asit Solüsyonlarının Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinliği ve Erozyon Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 13 - 19
  İsmail Ömer YENİYURT, Cemal TİNAZ
 3. Gömülü Alt Yirmi Yaş Dişi Operasyonları ve Anksiyete
  Sayfalar 20 - 26
  Aslı AYAZ TAKAL, Veli DUYAN, Nur MOLLAOĞLU
 4. Evaluation of Dentinal Tubule Penetration of NeoMTA Plus in the Presence of EDTA and Etidronic Acid
  Sayfalar 27 - 34
  Arzu KAYA MUMCU, Sis DARENDELİLER YAMAN
 5. Assessment of Hard Tissue Density Around Dental Implants
  Sayfalar 35 - 41
  Wael ALSHAİBANİ, Nur MOLLAOĞLU
 6. Kalsiyum Kanal Blokeri Kullanımının Periodontal Dokular Üzerine Patolojik Etkileri
  Sayfalar 65 - 71
  Deniz ÇETİNER, Nazife HAMURCU, Abdulkadir Kemal BİNİCİ
 7. Sendroma Bağlı Olmayan Oligodonti: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 42 - 46
  Gaye SAĞLAM, Şükriye Ece GEDUK, Murat İÇEN
 8. Mandibulada İntraosseöz Transmigre Daimi Kanin: Vaka Serisi (8 vaka)
  Sayfalar 47 - 52
  Çiğdem ŞEKER, Hatice BİLTEKİN, Murat İÇEN, Gediz GEDUK
 9. A Very Rare Syndrome of Tooth Enamel; Kohlschütter–Tönz Syndrome: A Case Report and Review
  Sayfalar 53 - 58
  Halil Erhan ERSOY, Süleyman BOZKAYA, Emre BARIŞ, Nur MOLLAOĞLU
 10. Calcifiying Odontogenic Cyst:Report of a Case
  Sayfalar 59 - 64
  İpek ATAK SEÇEN, Halil Erhan ERSOY, Ergun YÜCEL, Sibel Elif GÜLTEKİN