Adalet Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1011-730X | e-ISSN 2717-6614 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı T.C. Adalet Bakanlığı | www.adaletdergisi.adalet.gov.tr


1873 yılında Cerîde-i Mehâkim adıyla yayın hayatına başlayan Adalet Dergisi; Cerîde-i Mehâkim-i Adliye, Cerîde-i Adliye, Adliye Cerîdesi ve Adliye Dergisi isimleri ile yayımını sürdürmüştür.

Dergi, 1946 yılından itibaren Adalet Dergisi adını almıştır. Dergiye ait dönemlendirme bu duruma göre yapılmıştır. Adalet Dergisi 62-63. sayılarından itibaren hakemli olarak Adalet Bakanlığınca yayımlanmaktadır.

Bakanlığımızca yayımlanan Adalet Dergisinin 66. sayısı (2021/1) hazırlıklarına başlanmıştır.

Dergimizin bu sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin makaleler yayımlanacaktır. Ayrıca bu sayımızda "Hukuk ve Yapay Zeka" konulu bir dosya hazırlanacaktır.

Son Başvuru: 5 Mart 2021

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Adalet Dergisi

ISSN 1011-730X | e-ISSN 2717-6614 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı T.C. Adalet Bakanlığı | www.adaletdergisi.adalet.gov.tr
Kapak Resmi


1873 yılında Cerîde-i Mehâkim adıyla yayın hayatına başlayan Adalet Dergisi; Cerîde-i Mehâkim-i Adliye, Cerîde-i Adliye, Adliye Cerîdesi ve Adliye Dergisi isimleri ile yayımını sürdürmüştür.

Dergi, 1946 yılından itibaren Adalet Dergisi adını almıştır. Dergiye ait dönemlendirme bu duruma göre yapılmıştır. Adalet Dergisi 62-63. sayılarından itibaren hakemli olarak Adalet Bakanlığınca yayımlanmaktadır.

Bakanlığımızca yayımlanan Adalet Dergisinin 66. sayısı (2021/1) hazırlıklarına başlanmıştır.

Dergimizin bu sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin makaleler yayımlanacaktır. Ayrıca bu sayımızda "Hukuk ve Yapay Zeka" konulu bir dosya hazırlanacaktır.

Son Başvuru: 5 Mart 2021

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Sayılar
Özel Sayılar
Sayı 65 - 14 Ara 2020
 1. Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye
  Sayfalar 13 - 26
  Yücel ACER
 2. Türk Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesinin Hukuki Dayanakları Üzerine Bazı Düşünceler
  Sayfalar 27 - 50
  İsmail DEMİR
 3. TÜRKIYE-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KITA SAHANLIĞI ANLAŞMASI
  Sayfalar 51 - 70
  İsmail ŞAHİN
 4. TECRİT KURUMUNA GÖNDERME TEDBİRİ
  Sayfalar 73 - 97
  Ayşe NUHOĞLU
 5. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK m. 82)
  Sayfalar 99 - 165
  Berrin AKBULUT
 6. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE KAMU YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 167 - 200
  Fatih KIRIŞIK, Kübra ÖZTÜRK
 7. 6706 SAYILI KANUNA GÖRE YABANCI DEVLETTE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMALARIN DEVRALINMASI
  Sayfalar 201 - 236
  Harun MERT
 8. HERBERT SPENCER'S EVOLUTIONARY THEORY OF JUDICIAL AND EXECUTIVE SYSTEMS
  Sayfalar 237 - 254
  Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ
 9. TÜRK CEZA MUHAKEMESI HUKUKUNDA SERİ MUHAKEME USULÜ
  Sayfalar 255 - 299
  Ercan YAŞAR
 10. ERMENİ MALLARI (EMVAL-İ METRUKE) HAKKINDA YAPILAN İLK DÜZENLEMELERİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ
  Sayfalar 301 - 333
  Suat ŞİMŞEK
 11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DÜZENLENEN PİYASA DOLANDIRCILIĞI SUÇLARI
  Sayfalar 335 - 363
  Dilek Özge ERDEM
 12. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMADA MEŞRU BİR AMAÇ OLARAK DİNİ DUYGULARIN KORUNMASI: ‘‘E.S. v. AVUSTURYA’’ DAVASI
  Sayfalar 365 - 394
  Süleyman ÖZAR
 13. 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NUN (FSEK) 81. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANDROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE RİAYET ETMEME SUÇLARI
  Sayfalar 395 - 440
  Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN
 14. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNDE TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER
  Sayfalar 441 - 462
  Seçkin KOÇER
 15. ŞÜPHE FESHİNE DAYALI DAVALARDA YARGILAMANIN İADESİ VE YENİDEN YARGILANMA
  Sayfalar 465 - 498
  Ersin ERDOĞAN, Canan ERDOĞAN
 16. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA ESER SAHİPLİĞİ VE HAK SAHİPLİĞİ İLE BUNLARIN TECAVÜZ DAVALARI BAĞLAMINDA DAVACI SIFATINA ETKİLERİ
  Sayfalar 499 - 557
  Hasan Kadir YILMAZTEKİN
 17. İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
  Sayfalar 559 - 583
  Özlem BAL
 18. ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI
  Sayfalar 585 - 605
  Neyzen Fehmi DOLAR
 19. OSMANLI DEVLETİNDE ADALET SİSTEMİ ve TEŞKİLATI İÇİNDE BİR ÖRNEK ŞAHSİYET ADLİYE NAZIRI ABDURRAHMAN NUREDDİN PAŞA
  Sayfalar 631 - 654
  Hüseyin YÜRÜK
 20. ADLİYE ADALET KOMİSYONLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
  Sayfalar 655 - 670
  Orhan DOĞAN
 21. ARAYIŞ İÇİNDE TÜRKİYE: TÜRK ANAYASAL GELİŞME SÜRECİ IŞIĞINDA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET MODELİ
  Sayfalar 671 - 685
  Mustafa GÜNER
 22. ULUSLARARASI ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENSTİTÜSÜ (IIJ) MERKEZİ MAKAMLAR İÇİN İYİ UYGULAMALAR REHBERİ ÇEVİRİSİ ve ULUSLARARASI ADLİ İŞBİRLİĞİNDE MERKEZİ MAKAMIN ROLÜNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR
  Sayfalar 609 - 628
  Tamer SOYSAL
1.Blok

bloktest.jpg

2. Blok

2. Blok içeriği