e-ISSN: 2528-9403
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir.

Bu dergi, araştırmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesinden hareketle içeriğine açık erişim sağlamaktadır. Dergide yayınlanan tüm makaleler, herhangi bir abonelik ücreti veya kayıt engeli olmaksızın, yayınlandıktan hemen sonra çevrimiçi olarak ücretsiz ve kalıcı olarak erişilebilir hale getirilir. Makaleler, orijinal çalışmaya uygun şekilde atıfta bulunulduğu ve kullanım ticari olmadığı sürece kullanıcıların makaleyi okumasına, kopyalamasına ve dağıtmasına izin veren Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanmıştır.

Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

16. sayı için makale çağrısı

Dergimizin Ekim 2023 tarihinde yayımlanacak 16. sayısı için makalelerinizi 5 Eylül 2023 tarihine kadar Dergipark sistemine yükleyebilirsiniz.