Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2528-9403 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir. 

Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2528-9403 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir. 

Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergimiz DOAJ dizininde taranmaya başladı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2019 Mayıs ayından itibaren Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizininde taranmaya başlamıştır.

Ekim 2020 sayısı için makale çağrısı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi'nin 10. sayısı için (Ekim 2020) makalelerinizi 5 Eylül 2020 tarihine kadar DergiPark sistemimize yükleyebilirsiniz.