e-ISSN: 2528-9403
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir. 

Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

14. sayı için makale çağrısı

Dergimizin Ekim 2022 tarihinde yayımlanacak 14. sayısı için makalelerinizi 5 Eylül 2022 tarihine kadar Dergipark sistemine yükleyebilirsiniz.