Amaç ve Kapsam

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, kültürel çalışmalar ve uygulamalar başta olmak üzere; radyo, sinema, televizyon, halkla ilişkiler uygulamaları, yeni medya araştırmaları ve gazetecilik alanlarının yanında; günlük yaşam pratikleri, sosyoloji, ekonomi, politika, coğrafya, antropoloji ve tarih gibi sosyal bilimler alanında özgün çalışmalara yer vermek; disiplinler arası bir bakış açısıyla henüz keşfedilmemiş alanlara yönelmek ve sosyal bilimlere katkı sunmak adına yeni tartışmalara zemin hazırlamak amacındadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir.


yayınlanma Ayları
Nisan Ekim