İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. Selami Özsoy
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ozsoy_s@ibu.edu.tr

Dergi İletişim

Arş. Gör. Sadullah M. Bağ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
sadullahbag@ibu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Mahmut Rıfkı Ünal
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
mahmutrifkiunal@ibu.edu.tr