ISSN: 1302-9975
e-ISSN: 2667-7229
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimize kabul edilen çalışmalar ilgili sayı beklenmeden ERKEN GÖRÜNÜM olarak yayınlanmaktadır.


Dergimiz Editör kurulu 2021 yılından itibaren Türkçe dilinde yayınlanacak makaleleri genişletilmiş İngilizce özet (Extended Summary) ile yayınlama kararı almıştır.  


Akdeniz İİBF Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi, her sayısında özgün araştırmaya dayanan makalelere yer verir. Bu kapsamda Dergi, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve ekonometri bilim alanlarından yazılara açıktır. Yazarlar, Akdeniz İİBF Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Yazar Bilgi Paketi                                                                                    Yayın Etik Kuralları

Akdeniz İİBF Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Dergi’nin sahibi Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir ve Editör Kurulu tarafından yönetilmektedir. Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazarlara aittir; Akdeniz İİBF Dergisi’ni bağlamaz. Akdeniz İİBF Dergisi’nde yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

2022 - Cilt: 22 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yeşil Büyüme Üzerindeki Etkisi: Yükselen Ekonomiler Örneği

Araştırma Makalesi

Muhalefetin Devşirilmesinde Hegemonik Parti’nin Rolü: Birleşik Rusya Partisi Örneği

Dizinler

143751437114372      14373