Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9975 | e-ISSN 2667-7229 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi |


Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi 2019 Yılı Özel Sayısı için Makale Çağrısı

 "21. Yüzyıl Küresel Siyasetinde Kutuplar"

 Kutup bölgeleri, küresel iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlara paralel olarak sosyal bilimlerin ve küresel siyasetin ilgi odağı haline gelmektedir. Hem Güney Kutbu'nun hem Kuzey Kutbu'nun jeostratejik, jeopolitik önemi ve potansiyeli bu bölgeleri bilim adına birer cazibe merkezine çevirmiş; Arktika ve Antarktika bölgeleri ekonomiden uluslararası ilişkilere, hukuktan denizciliğe pek çok alanın güncel çalışma konuları arasında yerini almıştır. Kutuplara ilişkin doğru analizler yapabilmek için, bu bölgeler hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak oldukça önemlidir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. B. Esra ÇAYHAN’ın misafir editörlüğünde "21. Yüzyıl Küresel Siyasetinde Kutuplar" başlığı altında Ekim 2019’da bir özel sayı yayınlayacaktır. Bu sayı, sosyal bilimlerin kapsamı içerisinde yer alan Ekonomi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekoloji gibi disiplinlerin Kutup Bölgeleri ile olan etkileşimini incelemeye yöneliktir. Dünyanın az bilinen bu coğrafyalarını incelemeyi amaçlayan özel sayı, bilimsel farkındalık yaratmaya dönük bir adım olacaktır. Bu bağlamda özel sayı için önerilen konu başlıkları şu şekildedir: 

·         Kutupların jeopolitik ve stratejik önemi

·         Arktika ve Antarktika’ya yönelik farklı güvenlik yaklaşımları

·         Kutuplardaki ekonomik kaynaklar ve enerji kaynakları

·         Arktika ve Antarktika’nın hukuki durumu

·         Ülkelerin Kutup politikaları

·         Dünya ticareti ve Kutuplar

·         İklim değişikliği ve Kutuplar

·         Kutuplarda işbirliği ve çatışma olasılığı

·         Kutuplar ve kurumsal yapılar

·         Kutup yerli halkları

·         Türkiye’de Kutup çalışmaları 

 Tam metinlerin son gönderim tarihi 10 Mayıs 2019’dur. Tam metinler, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Dergimiz makale sunum ve değerlendirme süreçleri Özel Sayı için de geçerlidir. Yazım kurallarına http://dergipark.gov.tr/auiibfd/writing-rules adresinden ulaşılabilir.

 

 AKDENİZ İİBF Dergisi hakemli bir dergidir, genel anlamda sosyal bilimlere, daha spesifik olarak iktisat ve yönetim bilimleri alanlarına odaklıdır. Dergi, her sayısında özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere raporlara, derleme, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, v.b. makale dışı yazılara da yer verir. Bu kapsamda Dergi, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve maliye bilim alanlarından ve bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve iletişim disiplinlerinden yazılara açıktır. Yazarlar, Akdeniz İİBF Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler.

Yazar Bilgi Paketi                                                                                    Yayın Etik Kuralları

Akdeniz İİBF Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Dergi’nin sahibi Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir ve Editör Kurulu tarafından yönetmektedir. Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazarlara aittir; Akdeniz İİBF Dergisi’ni bağlamaz. Akdeniz İİBF Dergisi’nde yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-9975 | e-ISSN 2667-7229 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi |
Kapak Resmi


Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi 2019 Yılı Özel Sayısı için Makale Çağrısı

 "21. Yüzyıl Küresel Siyasetinde Kutuplar"

 Kutup bölgeleri, küresel iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlara paralel olarak sosyal bilimlerin ve küresel siyasetin ilgi odağı haline gelmektedir. Hem Güney Kutbu'nun hem Kuzey Kutbu'nun jeostratejik, jeopolitik önemi ve potansiyeli bu bölgeleri bilim adına birer cazibe merkezine çevirmiş; Arktika ve Antarktika bölgeleri ekonomiden uluslararası ilişkilere, hukuktan denizciliğe pek çok alanın güncel çalışma konuları arasında yerini almıştır. Kutuplara ilişkin doğru analizler yapabilmek için, bu bölgeler hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak oldukça önemlidir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. B. Esra ÇAYHAN’ın misafir editörlüğünde "21. Yüzyıl Küresel Siyasetinde Kutuplar" başlığı altında Ekim 2019’da bir özel sayı yayınlayacaktır. Bu sayı, sosyal bilimlerin kapsamı içerisinde yer alan Ekonomi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekoloji gibi disiplinlerin Kutup Bölgeleri ile olan etkileşimini incelemeye yöneliktir. Dünyanın az bilinen bu coğrafyalarını incelemeyi amaçlayan özel sayı, bilimsel farkındalık yaratmaya dönük bir adım olacaktır. Bu bağlamda özel sayı için önerilen konu başlıkları şu şekildedir: 

·         Kutupların jeopolitik ve stratejik önemi

·         Arktika ve Antarktika’ya yönelik farklı güvenlik yaklaşımları

·         Kutuplardaki ekonomik kaynaklar ve enerji kaynakları

·         Arktika ve Antarktika’nın hukuki durumu

·         Ülkelerin Kutup politikaları

·         Dünya ticareti ve Kutuplar

·         İklim değişikliği ve Kutuplar

·         Kutuplarda işbirliği ve çatışma olasılığı

·         Kutuplar ve kurumsal yapılar

·         Kutup yerli halkları

·         Türkiye’de Kutup çalışmaları 

 Tam metinlerin son gönderim tarihi 10 Mayıs 2019’dur. Tam metinler, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Dergimiz makale sunum ve değerlendirme süreçleri Özel Sayı için de geçerlidir. Yazım kurallarına http://dergipark.gov.tr/auiibfd/writing-rules adresinden ulaşılabilir.

 

 AKDENİZ İİBF Dergisi hakemli bir dergidir, genel anlamda sosyal bilimlere, daha spesifik olarak iktisat ve yönetim bilimleri alanlarına odaklıdır. Dergi, her sayısında özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere raporlara, derleme, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, v.b. makale dışı yazılara da yer verir. Bu kapsamda Dergi, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve maliye bilim alanlarından ve bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve iletişim disiplinlerinden yazılara açıktır. Yazarlar, Akdeniz İİBF Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler.

Yazar Bilgi Paketi                                                                                    Yayın Etik Kuralları

Akdeniz İİBF Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Dergi’nin sahibi Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir ve Editör Kurulu tarafından yönetmektedir. Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazarlara aittir; Akdeniz İİBF Dergisi’ni bağlamaz. Akdeniz İİBF Dergisi’nde yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dizinler