ISSN: 2147-0928
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Türk Eğitim-Sen
Kapak Resmi
       

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

2021 - Cilt: 10 Sayı: 30

Araştırma Makalesi

2. Çizgi Romanda Adalet Algısı: Deligücük’ün İntikamı

Araştırma Makalesi

6. Milliyetçi İdeolojinin Tarihsel Gelişimi

Araştırma Makalesi

9. Yozgat Kilimlerinde Farklı Göbek Kompozisyonları

Araştırma Makalesi

13. İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.