21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-0928 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türk Eğitim-Sen | http://www.egitimvetoplum.com


21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-0928 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türk Eğitim-Sen | http://www.egitimvetoplum.com
Kapak Resmi


21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

Cilt 10 - Sayı 28 - 23 Nis 2021
 1. Mudanya Mütarekesi Öncesi Gelişmeler ve Müttefik Generallerin İstanbul’daki Toplantı Tutanağı
  Sayfalar 21 - 50
  Mehmet Sedat ERKAN
 2. Çocuk Dergilerinde “Evrensel Ve Ahlaki “Değerler Aktarımının İlköğretim Programları İle İlişkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 53 - 83
  Büşra GÜLER, Ümit POLAT
 3. Gençlik Çalışmalarında Yapı ve Failliği Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 85 - 99
  Merve YALÇINKAYA
 4. Roald Dahl’ın “Charlie’nin Çikolata Fabrikası” Adlı Çocuk Romanında Yapısal ve Eğitsel İlkeler
  Sayfalar 101 - 121
  Kürşat KAYA
 5. Yogaya Genel Bir Bakış ve Yoga-Sağlık İlişkisi
  Sayfalar 123 - 139
  Ali Murat KIRIK, Sevda KÖYÜSTÜ
 6. Okul Temsilcisi Adayı Öğrencilerin Vaatlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 141 - 158
  Aslı GÖZLER, Rabia ASAL, Büşra ŞAHİN, Alparslan GÖZLER
 7. Milli Mücadele Dönemi Basında “İptidâi Mektepleri” Üzerine Tartışmalar
  Sayfalar 161 - 185
  Ümit POLAT
 8. Risk Altındaki Çocukların Tespiti Ve Korunmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 187 - 202
  Nida BAYINDIR
 9. Fen Liselerinin Vizyon, Misyon ve Değer İfadelerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği
  Sayfalar 205 - 224
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 10. Matematik Öğretiminde Deneysel ve Uygulamalı Metodun Öğrenci Başarısına Etkisini Değerlendirme
  Sayfalar 227 - 244
  Yeşim KUYUMCU
 11. Ashab-I Kehf’in İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi ve Afşin’in Tanıtımında Kullanılabilirliği
  Sayfalar 247 - 259
  Rüştü ILGAR
 12. Köktürk Harfli Yazıtlar ve Kazak Türkçesindeki Ortak Fiiller ve Fiil-Tamlayıcı İlişkileri
  Sayfalar 261 - 291
  Janarbyek ASIMKHAN