ISSN: 2147-0928
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Türk Eğitim-Sen
Kapak Resmi
       

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

2023 - Cilt: 12 Sayı: 34

Araştırma Makalesi

2. Ahilik ve İmece Modelinin Uygulamalı Eğitimdeki Önemi

Araştırma Makalesi

6. Temel Eğitim Öncesi Ailede ve Okulda Birinci Sınıfa Hazırlıkta 2191 Gün

Araştırma Makalesi

9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

10. Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Tercihleri

Araştırma Makalesi

11. Pictes Öğrencilerinde Karşılaşılan Sorunlar

Araştırma Makalesi

16. Nevruz, Koç Katımı, Hıdırellez Üzerine Bir İnceleme Çağlayan Köyü Örneği

Araştırma Makalesi

17. Türk Kültüründe Ölüm Çağlayan Köyü Örneği

Araştırma Makalesi

18. Yönetimde Kadının Yeri

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.