21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-0928 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türk Eğitim-Sen | http://www.egitimvetoplum.com


21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-0928 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türk Eğitim-Sen | http://www.egitimvetoplum.com
Kapak Resmi


21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

Cilt 9 - Sayı 27 - 15 Ara 2020
 1. Kerkük Üniversitesinde Türkmen Öğrencilerin Türkiye Türkçesindeki Sesli Okuma Hataları Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler
  Sayfalar 635 - 663
  Mehmet KARA, Manolya OMAR
 2. Lisans Düzeyinde Atatürk Algısı ve Farklılıklar
  Sayfalar 665 - 686
  Salim GÖKÇEN, Özlem BEKTAŞ
 3. Rehberlik ve Araştırma Merkezine Yapılan Başvuruların İncelenmesi (Burdur İli Örneği)
  Sayfalar 687 - 708
  Öznur TULUNAY ATEŞ, Musa ANAC
 4. Türkiye’de Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet
  Sayfalar 709 - 728
  Emine ÇELİKSOY
 5. Pragmatizm ve Yeni-Realizm
  Sayfalar 729 - 750
  Mehmet Fatih DOĞRUCAN, Muhammed KARAMOLLA
 6. Cumhuriyetin İlanının Konya Basınındaki Yankıları: Babalık Gazetesi (1923-1933)
  Sayfalar 751 - 778
  Osman AKHAN
 7. Koronavirüs (Covid-19)Pandemi Sürecinin KKTC Eğitim Sistemine Yansımalarına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 779 - 804
  Simen EGELİ, Melih Burak ÖZDEMİR
 8. Türkiye’de Eğitim ve Kültür İşlerini Tek Çatıda Birleştirme Girişimi: “Ülkü ve Kültür Birliği Başkanlığı Kanun Tasarısı ve Ulusal Basına Yansımaları”
  Sayfalar 805 - 818
  Gökhan ABANOZ
 9. Halk Hekimliğinde Sağaltıcılar
  Sayfalar 819 - 840
  Fatih TEKEL
 10. Yozgat Zili Dokumalarından Örnekler
  Sayfalar 841 - 857
  Ülkem YAZ, Nefise YÜKSEL
 11. Türk Halk Edebî Düşüncesi Tarihinde Epik Kavramın Küreselliği
  Sayfalar 859 - 878
  Jo`raqulov Uzoq HAYDAROVİCH
 12. Almanca Öğretim Programının Kapsayıcı Eğitim İlkeleri Etrafında Yeniden Düzenlenmesi
  Sayfalar 879 - 909
  Neşe Tuzcuoğlu BÜLBÜL, Halis SAKIZ
 13. Vesayetçi Demokrasi Anlayışına Bir Örnek: 1966 Cumhurbaşkanı Seçimi
  Sayfalar 911 - 930
  Faruk YAHŞİ
 14. Metaforik İmge Yinelemesi Bağlamında Ekrem Kahraman Resimleri Üzerine
  Sayfalar 931 - 946
  Burcu GÖÇMENOĞLU, Zühal ARDA
 15. Klasik Türk Müziği Makamlarının Minör/Majör Depresyon Hastalarının Üzerindeki Duygu Değişimlerine ve Tedavi Süreçlerine Etkilerinin Beyin EEG Sinyalleri Kullanılarak Analiz Edilmesi Potansiyelinin Meta-Sentez Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 947 - 978
  Naciye HARDALAÇ, Hüseyin YAŞAR, Pınar Akdemir ÖZIŞIK
 16. Gün Ağarırken Karabağ
  Sayfalar 979 - 994
  Zeki GÜREL