ISSN: 2147-0928
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Türk Eğitim-Sen
Kapak Resmi
       

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Ekim 2022 Bitiş: 1 Aralık 2022

2022 - Cilt: 11 Sayı: 31

Araştırma Makalesi

5. Eğitimde Etik Ve Ahlaki Değerlerin Artan Önemi

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.