Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimiz ücret almamaktadır.

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.