About

Yayın Bilimsel Alanları (Hakemlerin Çalışma Alanları)

1.Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

2.Filoloji Temel Alanı

a) Türk Dili

b) Yeni Türk Edebiyatı

c) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

d) Karşılaştırmalı Edebiyat

e) Çeviribilim

f) Doğu Dilleri ve Edebiyatları

g) Batı Dilleri ve Edebiyatları

h) Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

ı) Eski Türk Edebiyatı

i) Türk Halk Bilimi

j) Balkan Dilleri ve Edebiyatları

k) Kafkas Dilleri ve Edebiyatları

 

3-) Güzel Sanatlar Temel Alanı

a) Müzik

b) Sahne Sanatları

c) Plastik Sanatlar

d) Tasarım

e) Geleneksel Türk Sanatları

 

4-) Hukuk Temel Alanı

a)      Hukuk

5) İlahiyat Temel Alanı

a) İlahiyat

6) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Demografi

Dilbilim/Dilbilimi

Ekonometri

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Eskiçağ Tarihi

Felsefe

Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

Fiziki Coğrafya

Gelişim Psikolojisi

Genel Türk Tarihi

İletişim Çalışmaları

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Bilgi ve Belge Yönetimi

Makro İktisat

Maliye

Mikro İktisat

Muhasebe

Nicel Karar Yöntemleri

Ortaçağ Tarihi

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Pazarlama

Prehistorya

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Uygulamalı Psikoloji

Siyasal Düşünceler

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Siyasi Tarih

Sosyal Hizmet

Sosyal Politika

Sosyal Psikoloji

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Sosyoloji

Türk ve İslam Sanatı

Uluslararası İlişkiler

Uygulamalı İletişim

Üretim Yönetimi

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası 111 1146 Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Strateji

Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Politik İktisat ve Kurumsal İktisat

İktisat Tarihi

Gelişme İktisadı

Finans

Organizasyon

Halkla İlişkiler

Görsel İletişim Tasarımı

Sinema

Türkiye Coğrafyası

Bölgesel Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Yakınçağ Tarihi

Klinik Psikoloji

İş ve Örgüt Psikolojisi

Sanat Tarihi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Reklamcılık

Sağlık Kurumları Yönetimi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Turizm

Halk Bilimi

Siyaset Bilimi

Bölgesel Çalışmalar

İktisadi Düşünceler Tarihi

Uluslararası İktisat

Yeniçağ Tarihi

Avrupa Birliği

Güvenlik Bilimleri

Çağdaş Dünya Tarihi

 

1- Yazının konusu, amacı, kapsamı, yöntemi, çözümlemesi hakkında bilgiler verilmiş mi?

2- Makalede kullanılan belge ve kaynaklar; makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş mi?

3- Sonuçlar; araştırmanın amaç,  kapsam ve yöntemine uygun mu?

4- Yazıda yapılan atıflar doğru biçimde verilmiş mi?

5- Yazıda yapılan atıfların kaynakları kaynakçada verilmiş mi?

6- Yazıda; amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmiş mi?

7- Yazıda dilbilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir dil kullanılmış mı?

8- Türkçe ve İngilizce özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtıyor mu?

9- Türkçe ve İngilizce başlıklar; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtıyor mu?

10- Yazı, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergisinin yayım politikasına uygun mudur?

11- İncelediğiniz makale, bilime katkısı olan özgün bir çalışma mıdır?

12- Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler;
a- Bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmış mı?
b- Yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmiş mi?
c- Yazıda değinilmemiş gereksiz belgelere yer verilmiş mi?
d- Telif problemi yaşanmaması için gerekli açıklamalar ve kaynaklar verilmiş mi?

 

21. Yüzyılda Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Uluslararası Eğitim Bilimleri ve

 Sosyal Araştırmalar Dergisi Değerlendirme İlkeleri

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

Son Güncelleme Zamanı: 20.03.2016 05:07:25

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.