Özel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 25, 20.04.2020

Yıl: 2020

Eğitim ve Toplum Sayı 25

Araştırma Makalesi

1. Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Mankurtluk

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.