Acta Medica Nicomedia
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-8994 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia


Değerli Meslektaşlar,

Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel yayın organı olarak kurulmuş olup Ekim 2019 tarihinde DergiPark dergi yönetim sisteminde makale kabulüne ve yayım hayatına başlamıştır.

Dergimiz bağımsız, tarafsız, ön yargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde yılda üç sayı halinde (Şubat, Haziran, Ekim) elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır. Dergimizin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimize gönderilen ve dergimizde yayımlanan yazılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin öncelikli amacı bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında bilimsel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlamak ve kapsamına giren alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda sizleri yazar, alan editörü veya hakem olarak dergimizde görmekten onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. 

İlginize ve desteğinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Acta Medica Nicomedia Editör Kurulu

Acta Medica Nicomedia

ISSN 2717-8994 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia
Kapak Resmi


Değerli Meslektaşlar,

Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel yayın organı olarak kurulmuş olup Ekim 2019 tarihinde DergiPark dergi yönetim sisteminde makale kabulüne ve yayım hayatına başlamıştır.

Dergimiz bağımsız, tarafsız, ön yargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde yılda üç sayı halinde (Şubat, Haziran, Ekim) elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır. Dergimizin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimize gönderilen ve dergimizde yayımlanan yazılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin öncelikli amacı bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında bilimsel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlamak ve kapsamına giren alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda sizleri yazar, alan editörü veya hakem olarak dergimizde görmekten onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. 

İlginize ve desteğinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Acta Medica Nicomedia Editör Kurulu

Cilt 4 - Sayı 1 - 24 Şub 2021
 1. Kontakt Lens Kullanan Hastaların Demografik Verileri
  Sayfalar 1 - 3
  Mübeccel BAĞDAŞ, Ayşe Sevgi KARADAĞ, Abdurrahman BİLEN, Ferhat ÖNDER
 2. Clinical and Functional Effects of Traction for Lumbar Disk Hernia Patients
  Sayfalar 4 - 10
  Çağrı KILIÇ, Bengi ÖZ, Neşe ÖLMEZ, Sevtap GÜNAY UÇURUM, Asuman MEMİŞ
 3. Kompleks bölgesel ağrı sendromunda agresif medikal ve fizik tedavinin iyileşme sürecine etkisi
  Sayfalar 11 - 17
  Ebru YILMAZ
 4. Bir Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda İzlenen Pediatrik Nöromusküler Hastalıkların İncelenmesi
  Sayfalar 18 - 21
  Mesut GÜNGÖR, Bülent KARA
 5. Koroner Anjiyografide Transradial Yaklaşım
  Sayfalar 22 - 28
  Mehmet KIŞ, Hamza DUYGU
 6. Çocuklarda COVID-19’a ikincil gelişen multisistemik inflamatuar sendrom
  Sayfalar 29 - 34
  Eviç Zeynep AKGÜN, Selim ÖNCEL, Hafize Emine SÖNMEZ