ISSN: 2717-8994
e-ISSN: 2717-8994
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Kocaeli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Meslektaşlar,

Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel yayın organı olarak kurulmuş olup Ekim 2019 tarihinde DergiPark dergi yönetim sisteminde makale kabulüne ve yayım hayatına başlamıştır.

Dergimiz bağımsız, tarafsız, ön yargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde yılda üç sayı halinde (Şubat, Haziran, Ekim) elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır. Dergimizin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimize gönderilen ve dergimizde yayımlanan yazılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin öncelikli amacı bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında bilimsel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlamak ve kapsamına giren alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda sizleri yazar, alan editörü veya hakem olarak dergimizde görmekten onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. 

İlginize ve desteğinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Acta Medica Nicomedia Editör Kurulu

2023 - Cilt: 6 Sayı: 3

images?q=tbn:ANd9GcSZGi2xIvqKAAwnJ5TSwN7g4cYXkrLAiHoAURHIjzbYqI5bffXt&s

"Acta Medica Nicomedia" Tıp dergisinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia adresinden yayımlanan makaleler açık erişime sahip olup Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY SA 4.0) ile lisanslanmıştır.