Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-2360 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad


ÖNEMLİ NOT: Cilt 7 Sayı 2'den itibaren dergimizde yayınlanmaya kabul edilen makalelere DOI numarası atanacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Sevgili Okuyucularımız,

AUAd, Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında yayımlanan açık erişimli, hakemli ve ücretsiz akademik bir dergidir. AUAd ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, yılda dört kere okuyucularıyla buluşmaktadır. Açıköğretim uygulamaları ve araştırmalarında insan odaklı bir anlayış benimseyen AUAd, Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenmenin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme alanlarında yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Dergimizin dizinlendiği veritabanları aşağıda sıralanmaktadır.

Baş Editörler
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk (Anadolu Üniversitesi)

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-2360 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad
Kapak Resmi


ÖNEMLİ NOT: Cilt 7 Sayı 2'den itibaren dergimizde yayınlanmaya kabul edilen makalelere DOI numarası atanacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Sevgili Okuyucularımız,

AUAd, Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında yayımlanan açık erişimli, hakemli ve ücretsiz akademik bir dergidir. AUAd ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, yılda dört kere okuyucularıyla buluşmaktadır. Açıköğretim uygulamaları ve araştırmalarında insan odaklı bir anlayış benimseyen AUAd, Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenmenin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme alanlarında yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Dergimizin dizinlendiği veritabanları aşağıda sıralanmaktadır.

Baş Editörler
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk (Anadolu Üniversitesi)