Amaç ve Kapsam

  • Türkiye Türkçesi ile yayınlanan Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), hakemli bir sosyal bilimler dergisidir.
  • Derginin temel amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri’ne ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makaleleri, makale formatındaki kitap tanıtımları ve alana katkısı olduğu düşünülen çeviri metinlerle tam metni basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

  • Derginin kapsamı dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri’nin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme boyutlarını çok kültürlü ve çok disiplini olarak ele almak ve tartışmaktır.


Yayımlanma Ayları
Ocak Temmuz