Yazım Kuralları

ÖNEMLİ UYARI: MAKALENİZİ GÖNDERİRKEN KİMLİĞİNİZİ BELİRTEN TÜM BİLGİLERİN SİLİNMESİ VE YAZAR ADI SOYADI GİBİ BİLGİLERİN BOŞ BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

Dergimize gönderilen makaleler Turnitin veya Ithenticate adlı programlarda taranmalıdır. Benzerlik oranı kaynakça hariç en fazla %30 olabilir. Daha yüksek oranlarda gönderilen makaleler yazara iade edilecektir.


  • Bütün yazılar (Editöre Mektup ve makale formatındaki kitap tanıtımları hariç)en az 3.000 sözcük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) olmalıdır. 
  • Editöre Mektup, son bir yıl içinde açık ve uzaktan öğrenme alanında yaşanan gelişmelerle ilgili yazar / yazarların kendilerine ilişkin değişik görüş ve yaşantılarını paylaştıkları en fazla 1000 sözcüklük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) yazılarıdır.
  • Makale formatındaki kitap tanıtımları, 1500-2500 sözcük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) arasında olmalıdır. 
  • Bütün yazılar, mutlaka APA 6.0'a (the Publication Manual of the American Psychological Association; bakınız http://www.apastyle.org/ veya https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/) uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Makale yazımına ilişkin genel rehberi görmek için lütfen tıklayınız.

 Şablonu indirmek için tıklayınız.