Dergi Kurulları

Editör Kurulları

Sahibi (Owner)
Prof. Dr. Fuat ERDAL (Anadolu Üniversitesi Rektörü)

Editör (Editor)
Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan ALTINPULLUK (Anadolu Üniversitesi)


Yayın Kurulu Üyeleri (Editorial Board Members)
Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (Alanya HEP Üniversitesi)
Prof. Dr. Arif ALTUN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Asaf VAROL (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Cafer ÇELİK (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Erol SAYIN (Alanya HEP Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KARAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim KAYA (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KESİM (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mesut KURULGAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mukaddes ERDEM (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ATAİZİ (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat BARKAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Müjgan YAZICI (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Necip Serdar SEVER (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Selahattin GELBAL (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Simber ATAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Şirin KARADENİZ (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yücel GÜNEY (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Aras BOZKURT (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Gökhan KUŞ (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. İlker USTA (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet FIRAT (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep OKUR (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Sinan AYDIN (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi. Buket KİP KAYABAŞ (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi. İlker KAYABAŞ (Anadolu Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Hakan KILINÇ (Anadolu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Hasan UÇAR (Anadolu Üniversitesi)

Onursal Yayın Kurulu (Honorary Editorial Board)
Prof. Dr. Ayhan Gaffar HAKAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Uğur DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi)

Türk Dili Yayın Kurulu (Editorial Board Members in Turkish Language)
Prof. Dr. Alper Tolga KUMTEPE (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Gökhan TUNÇ (Anadolu Üniversitesi)

Kompozisyon ve Görseller (Composition and Visuals)
Dilek AKYEL (Anadolu Üniversitesi)