Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-0767 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr


Enstitü Dergimiz 2020 Yılı Impact Faktörü Sıralamasında İlk Dört Arasında 

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) impact faktörü sıralamasında büyük sıçrama yaparak 2020 yılında Sobiad tarafından indekslenen dergiler içerisinde en yüksek etki faktörü sıralamasında dördüncü sırada yer almıştır. Devamı için tıklayınız. 

Duyuru

Sayın yazarlarımız,
Dergimizdeki makale yoğunluğu nedeniyle 31 Mart 2021 tarihine kadar yeni makale başvurusu alınamamaktadır.

Etik Kurul Onayı hakkında önemli duyuru

Detaylar için tıklayınız.


Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr
Kapak Resmi


Enstitü Dergimiz 2020 Yılı Impact Faktörü Sıralamasında İlk Dört Arasında 

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) impact faktörü sıralamasında büyük sıçrama yaparak 2020 yılında Sobiad tarafından indekslenen dergiler içerisinde en yüksek etki faktörü sıralamasında dördüncü sırada yer almıştır. Devamı için tıklayınız. 

Duyuru

Sayın yazarlarımız,
Dergimizdeki makale yoğunluğu nedeniyle 31 Mart 2021 tarihine kadar yeni makale başvurusu alınamamaktadır.

Etik Kurul Onayı hakkında önemli duyuru

Detaylar için tıklayınız.


Cilt 6 - Sayı 3 - 30 Kas 2020
 1. Olumlu Okul İklimi Oluşturmada Öğretmenin Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 672 - 689
  Alper ŞAHİN, Zehra ATBAŞI
 2. Kaynaştırma Öğrencilerinin Örgün Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 690 - 705
  Münevver SANCA, Hasan BAKIRCI
 3. Etik Liderlik ve Çalışanların Yenilikçi Davranışı: Lider-Üye Etkileşimi ve Duygusal Zekânın Düzenleyici Aracılık Modeli
  Sayfalar 706 - 725
  Yavuz Selim DÜGER
 4. Duygu Durumlarının Farklılaştığı Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Okuyucu Tepkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 726 - 745
  Seyit ATEŞ, Nurhan AKTAŞ
 5. Girdi Çıktı Analizi ile Yeni Ekonomi Programı Hedeflerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 746 - 759
  Ahmet SEL, Hüdaverdi BİRCAN
 6. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye İlişkin Algılarının Metafor Aracılığıyla İncelenmesi
  Sayfalar 760 - 779
  Fatma SUSAR KIRMIZI, Özge TARHAN
 7. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri
  Sayfalar 780 - 793
  Taner TOPALOĞLU, Şenol AFACAN
 8. Bölgesel Kümelenme Örneği Olarak Ahilik Teşkilatı
  Sayfalar 794 - 812
  Aykut GÖKSEL, Ayşe Nurefşan YÜKSEL
 9. Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki
  Sayfalar 813 - 827
  Sezer AYAZ, Alphan ÇELİKEL
 10. Yatılı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 828 - 841
  Oğuzhan YILDIRIM
 11. Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü
  Sayfalar 842 - 858
  Mustafa NAL, Gülfer BEKTAŞ, Ender KAYA
 12. Masal Kitaplarında Yer Alan Korku ve Şiddet Ögeleri
  Sayfalar 859 - 878
  Şüra GÜZELKÜÇÜK, Mustafa TÜRKYILMAZ
 13. İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 879 - 891
  Tolga GÜRBÜZ, Veli TOPTAŞ
 14. Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 892 - 902
  Ahmet Sami KONCA
 15. Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması
  Sayfalar 903 - 917
  Serhat DURANAY, Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
 16. Yönetici Rolleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 918 - 937
  Duran MAVİ, Murat ÖZDEMİR
 17. Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma
  Sayfalar 938 - 957
  Sefa USTA, Fadime DİLBER
 18. Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 958 - 973
  Gökhan AKAR, Mehmet ÖZCAN
 19. Umum Jandarma Kumandanlığı’nın Tarihi Gelişimi ve Değişimi (1919-1939)
  Sayfalar 974 - 990
  Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA
 20. Mutasyon (Ses Değişimi) Döneminde Seslerin Sınıflandırılması
  Sayfalar 991 - 1010
  Satı DOĞANYİĞİT
Dizinler