Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-0767 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr


Dergimiz Impact Faktörü Sıralamasında Ön Sıralarda Yer Aldı...

Detaylar için tıklayınız.


Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda üç kez (Mart, Temmuz, Kasım aylarında) yayımlanır. Her sayıda en fazla 20 makale yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.  Dergimizde 2020 yılından itibaren sadece, üniversitelerin Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yüksek lisans/doktora programları açılabilien alanlarla ilgili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir. 

Dergiye gönderilen bütün yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Her yazarın yılda bir makalesine yer verilmektedir. (Örneğin makale Kasım sayısında yayımlanmış ise, bir sonraki makale en erken bir yıl sonraki Kasım sayısında yayımlanabilecektir). Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

TR Dizin değerlendirme kriterleri gereği tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 
Gönderilen tüm çalışmalar, öncelikli olarak dergi sekretaryası tarafından intihal programı ile taranır, intihal oranı %20’nin üzerinde çıkan çalışmalar yazara iade edilir. İntihal oranı %20'nin altındaki çalışmalar derginin yayın ilkeleri, biçim ve içerik açısından editör tarafından değerlendirilerek uygun bulunan çalışmalar alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörlerince incelemeye değer bulunan çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Her iki hakemden de olumlu rapor alan çalışmalar yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de ret alan çalışmalar yazar(lar)ına bilgi verilerek arşivlenir. Hakem raporlarının birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda alan editörünün belirleyeceği üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 
Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan çalışmalar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)ına aittir.

Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr
Kapak Resmi


Dergimiz Impact Faktörü Sıralamasında Ön Sıralarda Yer Aldı...

Detaylar için tıklayınız.


Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda üç kez (Mart, Temmuz, Kasım aylarında) yayımlanır. Her sayıda en fazla 20 makale yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.  Dergimizde 2020 yılından itibaren sadece, üniversitelerin Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yüksek lisans/doktora programları açılabilien alanlarla ilgili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir. 

Dergiye gönderilen bütün yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Her yazarın yılda bir makalesine yer verilmektedir. (Örneğin makale Kasım sayısında yayımlanmış ise, bir sonraki makale en erken bir yıl sonraki Kasım sayısında yayımlanabilecektir). Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

TR Dizin değerlendirme kriterleri gereği tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 
Gönderilen tüm çalışmalar, öncelikli olarak dergi sekretaryası tarafından intihal programı ile taranır, intihal oranı %20’nin üzerinde çıkan çalışmalar yazara iade edilir. İntihal oranı %20'nin altındaki çalışmalar derginin yayın ilkeleri, biçim ve içerik açısından editör tarafından değerlendirilerek uygun bulunan çalışmalar alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörlerince incelemeye değer bulunan çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Her iki hakemden de olumlu rapor alan çalışmalar yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de ret alan çalışmalar yazar(lar)ına bilgi verilerek arşivlenir. Hakem raporlarının birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda alan editörünün belirleyeceği üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 
Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan çalışmalar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)ına aittir.

Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı
Cilt 5 - Sayı 2 - 24 Ara 2019
 1. Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 159 - 176
  Buket BULUK , Bekir EŞİTTİ
 2. Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkiye’de İlköğretim Programlarında Çokkültürlülüğün İzleri
  Sayfalar 177 - 197
  Hüseyin ŞİMŞEK , Aybike DAĞISTAN , Cem ŞAHİN , Elif KOÇYİĞİT , Gülen DAĞISTAN YALÇINKAYA , Mehmet KART , Suna DAĞDELEN
 3. Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış
  Sayfalar 198 - 219
  Mustafa GÖZEN
 4. Mobing Aracı Olarak Ölçme ve Değerlendirme Ölçeği
  Sayfalar 220 - 236
  Süleyman Nihat ŞAD , Niyazi ÖZER , Meltem YURTÇU , Nuri ERDEMİR
 5. Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi
  Sayfalar 237 - 250
  Halil Özcan ÖZDEMİR
 6. Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 251 - 265
  Fatma SUSAR KIRMIZI , Şahin KAPIKIRAN
 7. Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 266 - 283
  Hazal ARTUVAN KORKMAZ , Birkan GÜLDENOĞLU , Canan KALAYCIOĞLU
 8. Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Hatice Bilen Buğra'nın Mal Sahibi Adlı Hikâyesinin İncelenmesi
  Sayfalar 284 - 298
  Havvaana KARADENİZ
 9. The Mindful Coping Scale: The Validity And Reliability Of Turkish Version
  Sayfalar 299 - 311
  Zeynep AKKUŞ ÇUTUK , Tuğba TÜRK
 10. Malatya Beş Konaklar Etnografya Müzesinde Bulunan Bir Gurup Şifa Tası
  Sayfalar 312 - 331
  Ercan ÇALIŞ
 11. Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması
  Sayfalar 332 - 348
  Özkan ÖZBAY , Rabia SARICA
 12. Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 349 - 367
  Fatih Ferhat ÇETİNKAYA , Hamdi Orhun GÜLBAHAR
 13. Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?
  Sayfalar 368 - 388
  Ali BALTACI
 14. Çoklu Görevler ile Bilişsel Kontrol Yetisi İlişkisinin Teorik Arka Planda İncelenmesi
  Sayfalar 389 - 407
  Mine İMREN
 15. Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algılarının Kıdem Değişkeni Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 408 - 425
  Orhan YILMAZ , Tufan AYTAÇ
 16. Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşit İşaretine İlişkin Anlamaları
  Sayfalar 426 - 438
  Pınar YILDIZ , Azime ATAY
 17. Problem Genişletme Etkinliklerinin Problem Çözme Başarısına ve Üstbilişe Etkisi
  Sayfalar 439 - 458
  Seyfi ALAN , Gökhan ÖZSOY
 18. Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri
  Sayfalar 459 - 482
  Derya GİRGİN
 19. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 483 - 496
  Mehmet KURUDAYIOĞLU , Taşkın SOYSAL
 20. Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 497 - 506
  Kadir PEPE , Arif KARA , Rabia ÖZKURT , Osman DALAMAN
Dizinler