Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-0767 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr


Duyuru

Sayın yazarlarımız,
Dergimizdeki makale yoğunluğu nedeniyle 30 Eylül 2020 tarihine kadar yeni makale başvurusu alınamamaktadır.

Etik Kurul Onayı hakkında önemli duyuru

Detaylar için tıklayınız.


Dergimiz Impact Faktörü Sıralamasında Ön Sıralarda Yer Aldı...

Detaylar için tıklayınız.


Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda üç kez (Mart, Temmuz, Kasım aylarında) yayımlanır. Her sayıda en fazla 20 makale yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.  Dergimizde 2020 yılından itibaren sadece, üniversitelerin Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yüksek lisans/doktora programları açılabilien alanlarla ilgili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir. 

Dergiye gönderilen bütün yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Her yazarın yılda bir makalesine yer verilmektedir. (Örneğin makale Kasım sayısında yayımlanmış ise, bir sonraki makale en erken bir yıl sonraki Kasım sayısında yayımlanabilecektir). Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

TR Dizin değerlendirme kriterleri gereği tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 
Gönderilen tüm çalışmalar, öncelikli olarak dergi sekretaryası tarafından intihal programı ile taranır, intihal oranı %20’nin üzerinde çıkan çalışmalar yazara iade edilir. İntihal oranı %20'nin altındaki çalışmalar derginin yayın ilkeleri, biçim ve içerik açısından editör tarafından değerlendirilerek uygun bulunan çalışmalar alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörlerince incelemeye değer bulunan çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Her iki hakemden de olumlu rapor alan çalışmalar yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de ret alan çalışmalar yazar(lar)ına bilgi verilerek arşivlenir. Hakem raporlarının birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda alan editörünün belirleyeceği üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 
Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan çalışmalar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)ına aittir.

Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr
Kapak Resmi


Duyuru

Sayın yazarlarımız,
Dergimizdeki makale yoğunluğu nedeniyle 30 Eylül 2020 tarihine kadar yeni makale başvurusu alınamamaktadır.

Etik Kurul Onayı hakkında önemli duyuru

Detaylar için tıklayınız.


Dergimiz Impact Faktörü Sıralamasında Ön Sıralarda Yer Aldı...

Detaylar için tıklayınız.


Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda üç kez (Mart, Temmuz, Kasım aylarında) yayımlanır. Her sayıda en fazla 20 makale yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.  Dergimizde 2020 yılından itibaren sadece, üniversitelerin Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yüksek lisans/doktora programları açılabilien alanlarla ilgili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir. 

Dergiye gönderilen bütün yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Her yazarın yılda bir makalesine yer verilmektedir. (Örneğin makale Kasım sayısında yayımlanmış ise, bir sonraki makale en erken bir yıl sonraki Kasım sayısında yayımlanabilecektir). Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

TR Dizin değerlendirme kriterleri gereği tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 
Gönderilen tüm çalışmalar, öncelikli olarak dergi sekretaryası tarafından intihal programı ile taranır, intihal oranı %20’nin üzerinde çıkan çalışmalar yazara iade edilir. İntihal oranı %20'nin altındaki çalışmalar derginin yayın ilkeleri, biçim ve içerik açısından editör tarafından değerlendirilerek uygun bulunan çalışmalar alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörlerince incelemeye değer bulunan çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Her iki hakemden de olumlu rapor alan çalışmalar yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de ret alan çalışmalar yazar(lar)ına bilgi verilerek arşivlenir. Hakem raporlarının birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda alan editörünün belirleyeceği üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 
Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan çalışmalar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)ına aittir.

Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı
Cilt 6 - Sayı 2 - 21 Tem 2020
 1. Asset Tangibility and Financial Performance: A Time Series Evidence
  Sayfalar 345 - 364
  Yüksel İLTAŞ , Kartal DEMİRGÜNEŞ
 2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
  Sayfalar 365 - 376
  Turan BAŞKONUŞ
 3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
  Sayfalar 377 - 389
  Hüseyin ERTUĞRUL
 4. Ergenlerde Akran Baskısı ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 390 - 403
  Ertuğrul TALU , Gökhan GÜMÜŞ
 5. Türkiye Türkçesinde Antropometri Sistemiyle Oluşturulan Ölçü Birimlerinin Anlamsal Açıdan Bir Değerlendirmesi
  Sayfalar 404 - 421
  Umay ÇAKIR
 6. İntiharı Etkileyen Sosyal ve Ekonomik Faktörlerin Beta Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
  Sayfalar 422 - 436
  Elif BULUT , Veysel Gökhan AYDIN
 7. Kıyak Sözcüğü Üzerine
  Sayfalar 437 - 448
  Serpil SOYDAN
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Çalışkanlık Değerine Yönelik Metafor Algıları
  Sayfalar 449 - 466
  Vedat AKTEPE , Abdulkadir UZUNÖZ , İ̇lhami SARIÇAM
 9. Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz
  Sayfalar 467 - 479
  Mustafa Necati ÇOBAN
 10. Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 480 - 495
  Ö. Devrim YILMAZ
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Sesbilgisel Farkındalık” Kavramına Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Sınıf İçi Etkinlikler
  Sayfalar 496 - 515
  Deniz AKDAL
 12. Problemli Akıllı Telefon Kullanımı ve Ön Psikometrik Özellikleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 516 - 530
  Ezgi Pelin YILDIZ , Metin ÇENGEL , Ayşe ALKAN
 13. Psikolojik Sözleşme Algısının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 531 - 549
  Engin KANBUR , Ali AY
 14. Karadeniz'in Bölgesel Güvenlik Kompleksi olarak İncelenmesi
  Sayfalar 550 - 569
  Pinar AKGÜL
 15. Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü
  Sayfalar 570 - 589
  Tuğçe YAZICI , Osman KARTAL
 16. Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi
  Sayfalar 590 - 603
  Erdin Burak ATA , Çavuş ŞAHİN
 17. Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği
  Sayfalar 604 - 617
  Aydın ÜNAL
 18. Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 618 - 636
  Gülseda KİRİŞCİ , Niyazi CAN
 19. Uyum Performansı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
  Sayfalar 637 - 656
  Ferda ÜSTÜN , Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ
 20. Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak
  Sayfalar 657 - 671
  Deniz ATAL , Raziye SANCAR
Dizinler