Amaç ve Kapsam

Derginin temel amacı, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanındaki kuramsal, alan ve uygulamalı araştırmaların yayımlanmasıdır.

Dergimiz, uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir.

Dergide her sayıda birden fazla olmamak kaydıyla düşünce yazısına  da yer verilebilmektedir. 

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.  

Dergiye sunulan bütün makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.Yayımlanma Ayları
Mart Temmuz Kasım