Makaleler


M. YÜCEL, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitapları Hakkında Öğretmen Görüşleri, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
F. ÇİFTCİBAŞI, Ö. KORKMAZ, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
A. ÖZAŞKIN ARSLAN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı Kapsamındaki 7. Sınıf Güneş Sistemi Ve Ötesi Ünitesine Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
A. BOLAT, S. KARAMUSTAFAOĞLU
“Vücudumuzdaki Sistemler” Ünitesi Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2019)
S. DEĞİRMENCİ, S. KARAMUSTAFAOĞLU, O. KARAMUSTAFAOĞLU
İlahiyat ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Işık Kavramı Hakkındaki Metaforik Algıları, Amasya İlahiyat Dergisi, (2019)
S. KARAMUSTAFAOĞLU, L. AYVALI, Y. OCAK
Okul Öncesi Eğitimde İnformal Ortamlara Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, (2018)
O. KARAMUSTAFAOĞLU, Ş. PAZAR, S. Karamustafaoğlu
Eğitsel Oyunlarla Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretimi: Kan Yolu Oyunu Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, (2018)
S. Karamustafaoğlu, S. Yalnız
8. Sınıf Öğrencilerinin Genel Kültür Seviyelerinin Belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2016)
Ö. Korkmaz, C. Ebren Ozan, S. Karamustafaoğlu
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DÖNÜK ÖZYETERLİLİK ALGI ÖLÇEĞİ, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2016)
Ö. Korkmaz, C. Ebren Ozan, S. Karamustafaoğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma – Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
S. Karamustafaoğlu, A. Celep Havuz
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Algılarının İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
S. KARAMUSTAFAOĞLU, R. ÇAKIR, A. CELEP
Relationship between the Attidutes of Science Teachers towards Technology and Their Teaching Styles, Participatory Educational Research, (2015)
Ş. SAĞIR, S. TEKİN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (2012)
S. KARAMUSTAFAOĞLU, A. ÇAĞLAK, B. MEŞECİ
Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarina İlişkin Sinif Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2012)