ISSN: 2548-0375
e-ISSN: 2548-0375
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün makaleleri; hakemli ve elektronik olarak yayımlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır. Dergimiz açık erişim politikası ile yayın yapmakta olup tüm süreçler ücretsiz olarak yürütülmektedir. 2016 yılında yayın hayatına başlayan ESTÜDAM Eğitim Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Açık erişim sistemini benimseyen dergimize makale gönderimi ve hakem süreçleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Dergi, 2018 Eylül sayısından itibaren Dergipark altyapısını kullanmaya başlamış olup önceki sayılar otomatik olarak yüklenmiştir. 

ISSN: 2548-0375