Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-0375 | e-ISSN 2548-0375 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün makaleleri; hakemli ve elektronik olarak yayımlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır.

2016 yılında yayın hayatına başlayan ESTÜDAM Eğitim Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Açık erişim sistemini benimseyen dergimize makale gönderimi ve hakem süreçleri http://dergipark.gov.tr/estudamegitim adresinden yapılmaktadır. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi’nde, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile Türk Dünyası genelinde izlenen eğitim politikalarını bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen çalışmaları yayınlayarak; bu konularda geleceğe yönelik bilimsel çözüm önerilerinin ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak araştırmacıların, çalışmalarını değerlendirilmek üzere dergimize göndermesinden mutluluk duyarız.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarının ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz 2020 Mart / Eylül sayısından itibaren genişletilmiş İngilizce / Rusça / Arapça vb. özet almaya başlayacaktır. 

Makale göndermek isteyenlerin, ilgili adreslerden birinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir.


Derginin tarandığı uluslararası ve ulusal indeksler:

Index Copernicus

SIS (Scientific Indexing Services)

ROOT Indexing

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

ROAD

Academic Resource Index - Research Bib

Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD)

ASOS Sosyal Bilimler Indeksi

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

Google Scholar

-------------------------------------------------------------------------------------

    Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center (ESTÜDAM) Education Journal (E-ISSN 2548-0375); is an international scientific journal that publishes refereed and electronically. The journal is the publication  of Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center.

    ESTUDAM Journal of Education, which started its publication in 2016, is published as two issues a year in March and September. The article submission and referee processes of our journal, which adopts the open access system, are carried out at http://dergipark.gov.tr/estudamegitim and http://estudamdergi.ogu.edu.tr/index.php/egitim.

    In the ESTUDAM Journal of Education of, by publishing theoretical and practical studies in accordance with academic, universal science criteria related to educational sciences and field education and with studies from the scientific point of view of the education policies followed throughout the Turkic World; we aim to put forward the suggestions for future scientific solutions on these issues. We would be pleased to have the researchers who will contribute to the studies on Educational Sciences and Field Education send their studies to our journal for evaluation.

    In order for the articles to be published in the journal, they must not have been previously published / published in another journal and should be given a positive report by the referees. Authors are deemed to have accepted the transfer of their publication rights to the ESTUDAM Journal of Education. Our journal will start to receive extended English / Russian / Arabic etc. abstracts from March / September 2020.

    Those who want to submit a manuscript must be a member of the journal system from one of the related addresses and then send their work to the journal through the Article System. All procedures in the process from the application of the application to the publication stage of the paper take place in electronic environment.

Indexes:

Index Copernicus

SIS (Scientific Indexing Services)

ROOT Indexing

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

ROAD

Academic Resource Index - Research Bib

Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD)

ASOS Sosyal Bilimler Indeksi

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

Google Scholar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi

ISSN 2548-0375 | e-ISSN 2548-0375 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim
Kapak Resmi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün makaleleri; hakemli ve elektronik olarak yayımlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır.

2016 yılında yayın hayatına başlayan ESTÜDAM Eğitim Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Açık erişim sistemini benimseyen dergimize makale gönderimi ve hakem süreçleri http://dergipark.gov.tr/estudamegitim adresinden yapılmaktadır. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi’nde, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile Türk Dünyası genelinde izlenen eğitim politikalarını bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen çalışmaları yayınlayarak; bu konularda geleceğe yönelik bilimsel çözüm önerilerinin ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak araştırmacıların, çalışmalarını değerlendirilmek üzere dergimize göndermesinden mutluluk duyarız.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarının ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz 2020 Mart / Eylül sayısından itibaren genişletilmiş İngilizce / Rusça / Arapça vb. özet almaya başlayacaktır. 

Makale göndermek isteyenlerin, ilgili adreslerden birinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir.


Derginin tarandığı uluslararası ve ulusal indeksler:

Index Copernicus

SIS (Scientific Indexing Services)

ROOT Indexing

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

ROAD

Academic Resource Index - Research Bib

Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD)

ASOS Sosyal Bilimler Indeksi

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

Google Scholar

-------------------------------------------------------------------------------------

    Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center (ESTÜDAM) Education Journal (E-ISSN 2548-0375); is an international scientific journal that publishes refereed and electronically. The journal is the publication  of Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center.

    ESTUDAM Journal of Education, which started its publication in 2016, is published as two issues a year in March and September. The article submission and referee processes of our journal, which adopts the open access system, are carried out at http://dergipark.gov.tr/estudamegitim and http://estudamdergi.ogu.edu.tr/index.php/egitim.

    In the ESTUDAM Journal of Education of, by publishing theoretical and practical studies in accordance with academic, universal science criteria related to educational sciences and field education and with studies from the scientific point of view of the education policies followed throughout the Turkic World; we aim to put forward the suggestions for future scientific solutions on these issues. We would be pleased to have the researchers who will contribute to the studies on Educational Sciences and Field Education send their studies to our journal for evaluation.

    In order for the articles to be published in the journal, they must not have been previously published / published in another journal and should be given a positive report by the referees. Authors are deemed to have accepted the transfer of their publication rights to the ESTUDAM Journal of Education. Our journal will start to receive extended English / Russian / Arabic etc. abstracts from March / September 2020.

    Those who want to submit a manuscript must be a member of the journal system from one of the related addresses and then send their work to the journal through the Article System. All procedures in the process from the application of the application to the publication stage of the paper take place in electronic environment.

Indexes:

Index Copernicus

SIS (Scientific Indexing Services)

ROOT Indexing

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

ROAD

Academic Resource Index - Research Bib

Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD)

ASOS Sosyal Bilimler Indeksi

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

Google Scholar

Cilt 5 - Sayı 2 - 30 Eyl 2020
 1. Türkçe ve Türk Kültürü Kitaplarındaki Dinleme Becerisine Yönelik Etkinliklerin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 23
  Aliye Nur ERCAN GÜVEN , Rabia GÜRBÜZ US
 2. Kolay Bulunabilir Malzemelerle Yapılan Fen Deneylerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 24 - 36
  Ahmet Volkan YÜZÜAK , Betül YÜZÜAK , Turgut ARSLAN
 3. Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 37 - 54
  Celal ERDAL , Uğur SARI
 4. Tess-India Açık Eğitim Kaynaklarından Faydalanılarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine ve Öğrencilerin Matematik Kaygısına Etkisi
  Sayfalar 55 - 73
  Murtaza KARAKAŞ , Ridvan EZENTAŞ
 5. Sınıfında Özel Gereksinimli Çocuk Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyarlamalar ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 74 - 100
  Vahide Dilşad KORKMAZ ERSAN , Mine SÖNMEZ KARTAL
 6. Matematik Öğretmeni Adaylarının Kenar ve Ayrıt Kavramları İle İlgili Anlamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 122
  Meltem KOÇAK , Yasin SOYLU
 7. STEM Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 123 - 144
  Alev DOĞAN , Ebru AYDIN , Emine KAHRAMAN
 8. Uluslararası Bir Çevre Eğitimi Programı Olan Yeşil Kutu Projesinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumu, Çevre Bilgisi ve Çevre Dostu Davranışlarına Etkisi
  Sayfalar 145 - 166
  Elif ÖZTÜRK , Sinan ERTEN
 9. Yaratıcı Drama Etkinliğinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin ‘Basit Makineler’ Konusunu Öğrenmelerindeki Etkililiği
  Sayfalar 167 - 183
  Özden TEZEL , Selda TOPAL , Büşra KOÇAK
 10. Altıncı Sınıfta Üçgen ve Paralelkenarın Alanını Ölçmeye Yönelik 5E Öğretim Modelinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 184 - 205
  Özlem TOMOOĞLU , Aytaç KURTULUŞ
 11. Ortaokul Öğrencilerinin Temel Fizik Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 206 - 225
  Damla ÇİL , Harun ÇELİK