İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Özden TEZEL
Bir kuruma bağlı değildir
estudamegitim@gmail.com

Editör

Doç. Dr. Ersin KARADEMİR
ESOGÜ
estudamegitim@gmail.com

Temel İletişim

Doç. Dr. Ersin KARADEMİR
Bir kuruma bağlı değildir
estudamegitim@gmail.com

ISSN: 2548-0375