Yazım Kuralları

Türkçe başlığı buraya ekleyiniz (Kalın, 14 punto)

 

Ad Soyad1, Ad Soyad2 & Ad Soyad3

1Çalıştığı Kurum, 2Çalıştığı Kurum, 3Çalıştığı Kurum

 

Öz

 

120 kelimeyi aşmayacak şekilde yazının tümünü öz biçimde (çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve sonucunu) yansıtacak nitelikte Türkiye Türkçesi ve en az üç en fazla beş adet anahtar kelime yer almalıdır. Özetlerin başlığı ve metin kısmı, “Calibri” karakterde 9 punto ve bir (1) aralıkla yazılmalıdır. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız.  Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız.

 Anahtar kelimeler: Anahtar kelime, Anahtar kelime, Anahtar kelime, Anahtar kelime, Anahtar kelime

 

İngilizce başlığı buraya yazınız (Kalın, 14 punto)

 

Abstract

 

120 kelimeyi aşmayacak şekilde yazının tümünü öz biçimde (çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve sonucunu) yansıtacak nitelikte İngilizce ve en az üç en fazla beş adet anahtar kelime yer almalıdır. Özetlerin başlığı ve metin kısmı, “Calibri” karakterde 9 punto ve bir (1) aralıkla yazılmalıdır. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız.

 

Keywords: Add keyword, Add keyword, Add keyword, Add keyword, Add keyword

 

 

 

Yazarlara ait bilgiler:

1Unvanı, Çalıştığı / Bulunduğu Kurum, elektronik posta adresi

2Unvanı, Çalıştığı / Bulunduğu Kurum, elektronik posta adresi

3Unvanı, Çalıştığı / Bulunduğu Kurum, elektronik posta adresi

 

 

Atıf için;

Soyadı, A., Soyadı, A. & Soyadı, A. (Yıl). Makalenin başlığı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, Cilt (Sayı), isn-ssn.

 

 

Giriş (Ana başlıklar kalın ve 12 punto yalnızca ilk kelime büyük harfle)

Dergiye gönderilen yazılar, “1,5 satır” aralıklı, tablo, şekil, kaynaklar ve eklerle birlikte en çok “25” A4 sayfa boyutunda olmalıdır. Yazılar 10,5 puntoda “Calibri” fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekil şartlarına ya da dergi konusuna uymayan yazılar ön değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)ına bildirilir. Giriş kısmında araştırmanın amacı mutlaka yer almalıdır. Kaynakça gösterim kurallarına dikkat edilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar, “1,5 satır” aralıklı, tablo, şekil, kaynaklar ve eklerle birlikte en çok “25” A4 sayfa boyutunda olmalıdır. Yazılar 10,5 puntoda “Calibri” fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekil şartlarına ya da dergi konusuna uymayan yazılar ön değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)ına bildirilir. Giriş kısmında araştırmanın amacı mutlaka yer almalıdır. Kaynakça gösterim kurallarına dikkat edilmelidir.

Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazar soyadı, tarih ve gerekliyse sayfa bilgisi verilmelidir. Tek yazarlı kaynaklara atıf örnekleri, Öztürk (2005)...; Kaya (2008, s. 12)...; Taş (2007, ss. 182-186). İki yazarlı kaynaklara yapılan atıf örnekleri: Kaya ve Taş (2004)…; Öztürk ve Doğan’a (2009, s. 45)  göre. APA atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur: Öztürk, Kaya ve Taş (1998, ss. 25-35). Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın soyadı ile birlikte "vd." ifadesi kullanılır: Öztürk vd. (1998, ss. 25-35). Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(Kaya, 2008; Öztürk, 2005; Öztürk ve Doğan, 2009, s. 45; Taş, 2007, ss. 182-186).

 

İkinci düzey başlık (Eğik, kalın ve 10,5 punto ve yalnızca ilk kelime büyük harfle)

Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar hariç paragraflar soldan girinti yapılarak yazılmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar hariç paragraflar soldan girinti yapılarak yazılmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

Tablo 1. Ortalanacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle

Değişken

N

Ortalama

Grup

47

30.3

60

38.7

48

31.0

 Yaş

150

96.8

5

3.2

Cinsiyet

117

75.5

38

24.5

Toplam

155

100

Tabloların başlıkları ortalanacak şekilde olacak ve  yalnızca ilk kelime büyük harfle başlayacaktır. Metin içersinden tabloya mutlaka atıf yapılmalıdır. Tablo 1’de görülen örnekteki gibi dikey çizgiler olmayacak ve yalnızca yatay çizgiler yer alacaktır. Tablo içindeki üst başlıklar kalın olarak yer alacaktır. Tablo içi yazı puntosunun 10,5 olması tercih edilir fakat gerekli durumlarda 9 veya 10 punto kullanılabilir.

 

Yöntem

Bu kısımda araştırmanın modeli / deseni belirtilmelidir. Hangi modele bağlı olarak çalışmanın yapıldığı bu kısımda belirtilmelidir.

Evren-örneklem / Çalışma grubu

Bu kısımda gerçekleştirilen çalışmanın evren-örneklemi veya çalışma grubu belirtilmelidir.  

Veri toplama araçları

Bu kısımda veri toplama araçları belirtilmelidir. Ölçek, görüşme formu, gözlem formu vb. kullanılan araçlar ve özellikleri bu kısımda detaylı olarak yer almalıdır.  

Verilerin analizi

Bu kısımda çalışmada gerçekleştirilen analizler belirtilmelidir.

İşlem basamakları

Bu kısımda çalışmada yürütülen süreçler ve işlem basamakları belirtilmelidir.

 

Bulgular ve yorum

Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz.

                                                                                                                  

İkinci düzey başlık (Eğik, kalın ve 10,5 punto ve yalnızca ilk kelime büyük harfle)

Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz

Tablo 2. Ortalanacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle

Değişken

N

Ortalama

Grup

47

30.3

60

38.7

48

31.0

 

Tablo 2. Devamı…

Yaş

150

96.8

5

3.2

Cinsiyet

117

75.5

38

24.5

Toplam

155

100

 

Yukarıda tek bir sayfaya sığmayan ya da farklı bir sayfaya taşan tablo 2 yer almaktadır. Bu gibi durumlarda tabloyu ikiye bölerek ilk tablonun başlığını olduğu gibi bırakıp; ikinci tabloya tablo numarasının yanına “Devamı…” şeklinde yazabilirsiniz. Böldüğünüz tabloya yeni numara vermeyiniz.

 

Şekil 1. Ortalanacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle

 

Tablo, şekil ve resimlerin başlıkları ortalanacak şekilde olacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle başlayacaktır. Metin içersinden tablo, şekil veya resme mutlaka atıf yapılmalıdır. Şekil 1’de görülen örnekteki gibi resim formatının iyi çözünürlüklü ve JPEG formatında olması tercih edilir.

 

Sonuç ve tartışma

Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz.

Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz.

 

Öneriler

Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz.

Bilgi notu

Varsa çalışmanıza ait bilgi notunu (yüksek lisans veya doktora çalışmasından üretilmesi, daha önceden bildiri olarak sunulması, projeden üretilmesi vb.) bu kısma ekleyiniz.

 

Kaynakça

Kaynakça ve atıf sistemi American American Psychological Association (APA) kurallarına göre düzenlenmelidir (https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf). APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Metin içi atıflarda APA metodu olarak adlandırılan ve Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yayınlanan "The publication manual of the American Psychological Association" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uyulmalıdır. Gerektiğinde dipnotta açıklamalara yer verilebilir.

Yazıda kullanılan kaynaklar yazar soyadı dikkate alınarak alfabetik sıra ile kaynakçada yer almalı, yazıda adı geçmeyen kaynaklara yer verilmemeli, yazı içinde yer alan tüm kaynaklar da kaynakçada yer almalıdır.

 

Örnek kaynak gösterimleri:

Soyadı, F. N. (Yıl). Doktora tez başlığı. (Yayınlanmamış doktora tezi). Enstitü adı, Şehir.

Karademir, M. K. (2016). Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezinde yer alan dergilerin incelenmesi üzerine bir çalışma. (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Soyadı, Ö. & Soyadı, T. (Yıl). Kitabın adı. Şehir adı: Yaynevi.

Karabaş, Ö. & Karışan, T. (1997). Dış dünyada farklı eğitim metodları. Ankara:  Yayınevi.

Soyadı, A., Soyadı, M. & Soyadı, T. (Yıl). Makaleye ait başlık. Derginin Tam Adı, Cilt(Sayı), ilksayfa-sonsayfa.

Yıldırım, K., Aslan, T., Şen, E. & Turna, A. (2002). Geleneksel oyunlarda yer alan kuralların eğitimsel olarak incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi,1(1), 33-49. 

ISSN: 2548-0375