Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-1606 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


DUYURU!

Değerli Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi kullanıcıları,

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır.

06.02.2020 tarihinde TR Dizin yetkilileri ile yapılan telefon görüşmesine dayalı olarak, 2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler için geriye dönük işlem yapmamıza gerek olmadığı, ancak 2020 yılı içerisinde süreci başlatılan veya süreci yeni başlayacak olan tüm makaleler için “Etik Kurul Onayı’nın” zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu kriteri sağlamayan makalenin süreci tamamlansa dahi dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayabilir.

Etik kurul onayı halihazırda var olan makaleler için makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanacağı kesinleştikten sonra dergimizin yenilenen şablonuna göre sorumlu yazar tarafından Etik Kurul Onay bilgi eklemeleri yapılacaktır. 

Etik kurulu olmayan makalelerde ise (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya

" XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim."

şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu ekleme işlemi de makale yayınlanması kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir. 

 

Saygılarımızla,

 

CIJE Editör Kurulu

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-1606 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURU!

Değerli Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi kullanıcıları,

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır.

06.02.2020 tarihinde TR Dizin yetkilileri ile yapılan telefon görüşmesine dayalı olarak, 2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler için geriye dönük işlem yapmamıza gerek olmadığı, ancak 2020 yılı içerisinde süreci başlatılan veya süreci yeni başlayacak olan tüm makaleler için “Etik Kurul Onayı’nın” zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu kriteri sağlamayan makalenin süreci tamamlansa dahi dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayabilir.

Etik kurul onayı halihazırda var olan makaleler için makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanacağı kesinleştikten sonra dergimizin yenilenen şablonuna göre sorumlu yazar tarafından Etik Kurul Onay bilgi eklemeleri yapılacaktır. 

Etik kurulu olmayan makalelerde ise (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya

" XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim."

şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu ekleme işlemi de makale yayınlanması kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir. 

 

Saygılarımızla,

 

CIJE Editör Kurulu

Cilt 8 - Sayı 4 - 20 Ara 2019
 1. Beşeri Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Sayfalar 913 - 927
  Bahadir KILCAN , Turhan ÇETİN , Selman ABLAK , Merve GÜRGÜR
 2. Okul Öncesi Eğitim Ortamının Kalitesinin Çocukların Yaratıcılığına Etkisi
  Sayfalar 928 - 960
  İpek KARLIDAĞ , Mübeccel GÖNEN
 3. Metaphorical Perceptions and Views of Teachers About Gifted and Talented Students and Their Education
  Sayfalar 961 - 982
  H. Gülhan ORHAN-KARSAK , Burak GİDER
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Organ Nakline Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Bingöl Örneği
  Sayfalar 983 - 1004
  Seda TETİK , Ümran BETÜL CEBESOY
 5. Öğretmen Adaylarının Etik Değerleri ile İlgili Görüşleri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1005 - 1025
  Aynur PALA , Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
 6. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1026 - 1047
  Mustafa DOĞUŞ , Pınar ŞAFAK
 7. Farklılaştırılmış Öğretimin Sınıf İklimine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 1048 - 1068
  Rıza SALAR , Ümit TURGUT
 8. GaCiTa -The Google Spreadsheet Add-on for Classical Items and Test Analysis: Development and Evaluation Study
  Sayfalar 1069 - 1081
  Mehmet TEKDAL
 9. Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
  Sayfalar 1082 - 1101
  Taner ÇİFÇİ , İlhami ARSEVEM , Ayla ARSEVEN , Alev ORHAN
 10. Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Deneyimlerine Göre Matematiksel İnançlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1102 - 1129
  Figen UYSAL , Yüksel DEDE
 11. Self-Determined Engagement in Language Learning: The Relations among Autonomy-Support, Psychological Needs, and Engagement
  Sayfalar 1130 - 1147
  Ali DİNCER , Savaş YEŞİLYURT , Kimberly A. NOELS
 12. Birleştirme II Tekniğinin Yaşam Becerileri Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1148 - 1171
  Gamze YAYLA ESKİCİ , Tuncay ÖZSEVGEÇ
 13. Montessori Eğitim Programına Devam Eden Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerindeki Değişimin İncelenmesi
  Sayfalar 1172 - 1186
  Aycan BULDUR
 14. Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi
  Sayfalar 1187 - 1200
  Seçil Buket HARUT , Ümmüye Nur TÜZÜN , Gülseda EYCEYURT TÜRK
 15. Örnek Bir Bilim İnsanı Olarak Fuat Sezgin’in Disiplin Anlayışı ve Bilime Katkıları
  Sayfalar 1201 - 1212
  İhsan TOPCU
Dizinler