Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-1606 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


Cumhuriyet Uluslararası Eğitim DergisiCumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çıkarılan uluslararası, bilimsel, hakemli ve elektronik ortamda okuyucuların erişimine açık bir dergidir. Yayın dili İngilizce ve Türkçe olan dergide okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarına yer verilmektedir.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisieğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanındaki değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-1606 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cumhuriyet Uluslararası Eğitim DergisiCumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çıkarılan uluslararası, bilimsel, hakemli ve elektronik ortamda okuyucuların erişimine açık bir dergidir. Yayın dili İngilizce ve Türkçe olan dergide okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarına yer verilmektedir.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisieğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanındaki değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Cilt 9 - Sayı 3 - 21 Eyl 2020
 1. Popüler Bilim Kitapları Etkili Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanılabilir Mi?
  Sayfalar 656 - 678
  Barış EROĞLU , Halil İbrahim SAĞLAM
 2. İşitme Yetersizliği Yaşayanların İletişimlerine Yönelik Bir İşaret Dili Çeviri Sisteminin Geliştirilmesi ve Uzman Değerlendirmesi
  Sayfalar 679 - 707
  Takdire VİŞNE , Serkan YILDIRIM
 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ünite Değerlendirme Ölçütleri Bağlamında Analizi
  Sayfalar 708 - 728
  Ramazan ŞİMŞEK , Tahsin AKTAŞ
 4. Öğretmen Adaylarının Temel Birimler ve Ön Ekler ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 729 - 754
  Mustafa ÇORAMIK , Erdoğan ÖZDEMİR
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Akademik Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 755 - 773
  Murat ŞENGÜL , Rafet Özer SEYFİ
 6. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öz Değerlendirmeleri
  Sayfalar 774 - 799
  Mehmet KOÇYİĞİT , Cahit ERDEM , Eray EĞMİR
 7. Lise Öğrencilerinde Matematik Başarısı İle Matematik Öz-Yetkinlik Kaynakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 800 - 819
  Bahadır ÖZCAN , Hakkı KONTAS
 8. Hafta İçi Uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma
  Sayfalar 820 - 844
  Ahmet KESKİN , Ender KAZAK
 9. Okul Öncesi Dönemde Alternatif Bir Eğitim Modeli: Waldorf Yaklaşımı ve Materyallerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 845 - 859
  Didem KAYAHAN YÜKSEL , Sebahattin KARTAL
 10. Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 860 - 874
  Bünyamin AYDIN , Şefika ÇULHA , Gizem YEŞİLGÖZ
 11. Öğretimsel Dokümanlardaki Etkinliklerin Amaçlarının Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Perspektifinden İncelenmesi
  Sayfalar 875 - 896
  Mehmet GÜZEL , Ali BOZKURT , Mehmet ÖZMANTAR
 12. Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 897 - 921
  Şenol Mail PALA , Adem BAŞIBÜYÜK
 13. Manipulative Assisted Mathematics Activities in Early Childhood
  Sayfalar 922 - 934
  Perihan ŞEKER
 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri
  Sayfalar 935 - 960
  Derya GİRGİN , Çavuş ŞAHİN
 15. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sıfır Kavramıyla ilgili Anlayışlarına İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 961 - 982
  Mesut BÜTÜN , Naim ERDOĞAN
Dizinler