Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |


Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 275 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |
Kapak Resmi


Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 275 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Cilt 23 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Türkiye'den Japonya'ya Göç Edenlerin Yaşam ve Emekliliğe Bakış Açıları: Tokyo Örneği
  Sayfalar 287 - 300
  İkuko Murakami, Ahmet Melik Baş
 2. BİREYSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ: ASKER HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 301 - 314
  BUKET HÜSEYNİKLİOĞLU
 3. ASURCA ve BABİLCE METİNLERDE YEMİN
  Sayfalar 315 - 330
  Koray Toptaş, Ömer Kahya
 4. ÖMER SEYFETTİN HİKAYELERİNDE AŞIRI BATILILAŞMA SONUCU OLARAK TOPLUMSAL AMNEZİ VE GÜNDELİK HAYAT GÖRÜNÜMLERİ
  Sayfalar 331 - 350
  Yeliz Okay
 5. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 351 - 364
  Banu Özdemir
 6. TÜRKİYE’DE YARATICI DRAMA ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERE YÖNELİK BETİMSEL BİR ANALİZ
  Sayfalar 365 - 388
  Şükran Calp, Merve Gül Seçgin
 7. THE EFFECTS OF LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION: A RESEARCH ON THE EMPLOYEES OF PRISTINA INTERNATIONAL AIRPORT
  Sayfalar 389 - 400
  Hamza KANDEMİR, Ergin KALA, Kürşat ÖZDAŞLI, Hasan Fatih SEVAL
 8. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARININ KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İZMİT BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 401 - 412
  Ömer ASAL, Yücel Bayındır
 9. MEŞRUTİYET DÖNEMİ DÜŞÜNCE AKIMLARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
  Sayfalar 413 - 424
  Ünal Acar
 10. HALİT ZİYA'NIN SANAT YAZILARINDA MUSİKİ
  Sayfalar 425 - 436
  Sevim KARABELA ŞERMET
 11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÜST BİLİŞSEL OKUMA FARKINDALIKLARI
  Sayfalar 437 - 450
  H. Şenay Şen
 12. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının Konuşma Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 451 - 476
  Ferah Burgul Adıgüzel, Alemdar Yalçın
 13. COĞRAFYADA ALTERNATİF BİR TEMATİK HARİTALAMA TEKNİĞİ: ALAN KARTOGRAMLARI
  Sayfalar 477 - 500
  Bahaddin Şahin, Salih Şahin
 14. ORYANTALİST POSTMODERNİZM, İSLAMOFOBİ, FRANSIZ BASINI: “YENİ ANTİSEMİTİZME KARŞI MANİFESTO” SONRASI YAYINLANAN HABERLERİN LE MONDE, LE PARİSİEN, LE FİGARO GAZETELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 501 - 522
  Ebru DAVULCU
 15. KAVRAM BULMACALARININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER BAŞARISINA ETKİSİ
  Sayfalar 523 - 534
  Halil TOKCAN, BAYRAM YESARİ
 16. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ BİLDİRİLERİNDEKİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 535 - 554
  Cem Aslan, Ufuk Özkubat
 17. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 555 - 574
  Alpaslan Karabulut, Alperen Yandı, Ali Kaya
 18. PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİN BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ
  Sayfalar 575 - 590
  Didem Alsancak Sırakaya
 19. FLÜT EĞİTİMİNDE GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPMANIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE STRES KONTROLÜ AÇISINDAN ETKİSİ
  Sayfalar 591 - 601
  EMRE ÜSTÜN
Dizinler