Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-370X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |


Yazarlarımıza Hatırlatma
 • Dergimize yollanan makalelerin şablon dosyasına uygun biçimde hazırlanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Şablon dosyasına uygun hazırlanmayan makalelerin hakem değerlendirme süreçleri başlatılmaz. Örnek şablon dosyasını indirmek için tıklayınız.  
 • Hakem değerlendirme sürecinin başlaması için Telif Hakkı Devir Formunun makale yollama aşamasında sisteme mutlaka yüklenmesi gerekmektedir. Telif hakkı devir formu olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Hakem değerlendirmesinin ardından düzeltme alan makaleler için sisteme yeniden yükleme süresi 15 gündür. Dergipark sistemi üzerinde editörün yazara verdiği geribildirimin ardından yazarın 15 gün düzeltme hakkı bulunmaktadır. 15 gün içerisinde sisteme makalenin düzeltilmiş halinin yüklenmediği durumda ilgili alan editörünün makaleyi reddetme hakkı vardır.  
 • Hakem değerlendirmesi bitmiş ve kabul almış makalelerin İngilizce kontrolü dergimizin İngilizce editörleri tarafından yapılmaktadır. İngilizce editörleri onay vermediği taktirde makalenin yayınlanması mümkün değildir. Yazarların İngilizce ile ilgili hususlara özellikle dikkat etmeleri önerilmektedir.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1301-370X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |
Kapak Resmi


Yazarlarımıza Hatırlatma
 • Dergimize yollanan makalelerin şablon dosyasına uygun biçimde hazırlanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Şablon dosyasına uygun hazırlanmayan makalelerin hakem değerlendirme süreçleri başlatılmaz. Örnek şablon dosyasını indirmek için tıklayınız.  
 • Hakem değerlendirme sürecinin başlaması için Telif Hakkı Devir Formunun makale yollama aşamasında sisteme mutlaka yüklenmesi gerekmektedir. Telif hakkı devir formu olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Hakem değerlendirmesinin ardından düzeltme alan makaleler için sisteme yeniden yükleme süresi 15 gündür. Dergipark sistemi üzerinde editörün yazara verdiği geribildirimin ardından yazarın 15 gün düzeltme hakkı bulunmaktadır. 15 gün içerisinde sisteme makalenin düzeltilmiş halinin yüklenmediği durumda ilgili alan editörünün makaleyi reddetme hakkı vardır.  
 • Hakem değerlendirmesi bitmiş ve kabul almış makalelerin İngilizce kontrolü dergimizin İngilizce editörleri tarafından yapılmaktadır. İngilizce editörleri onay vermediği taktirde makalenin yayınlanması mümkün değildir. Yazarların İngilizce ile ilgili hususlara özellikle dikkat etmeleri önerilmektedir.

Cilt 24 - Sayı 1 - 5 Nis 2020
 1. İSMAİL BOZKURT’UN KAZA ROMANINDA KIBRIS TÜRK HALK KÜLTÜRÜ
  Sayfalar 1 - 12
  Can ŞEN , Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
 2. CRITICAL ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE USAGE IN TURKISH ADVERTISEMENTS: HAKAN PLASTIK
  Sayfalar 13 - 28
  Nazlı GÜNDÜZ , Bahriye ALPER YEŞERİ
 3. KENTSEL YAŞAM OLANAKLARININ YAŞLILARA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN YAŞLI GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 29 - 40
  Ömer CANTEKİN
 4. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN AĞIR RUHSAL HASTALIĞA SAHİP BİREYLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DAMGALANMANIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 41 - 52
  Seval BEKİROĞLU , Filiz DEMİRÖZ
 5. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN “ŞİFRELEME-DEŞİFRELEME” KURAMI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 53 - 64
  Bilge DURUTÜRK
 6. OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 65 - 80
  Fetullah AKIN
 7. NİĞDE ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN İKİ HEYKELCİK VE APHRODİTE ANADYOMENE İKONOGRAFİSİ
  Sayfalar 81 - 98
  Meral HAKMAN
 8. SYRIAN REFUGEE ENTREPRENEURS IN LABOUR MARKET: THE CASE OF ISTANBUL
  Sayfalar 99 - 110
  Neslihan Gökçe UYGUR
 9. MÜZAKERE YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA SERT, YUMUŞAK VE PRENSİPLİ MÜZAKERELERİN ANALİZİ
  Sayfalar 111 - 126
  AHMET ATEŞ
 10. AN INVESTIGATION INTO THE APPROACHES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS CHILDREN WORKING IN THE STREETS
  Sayfalar 127 - 136
  Rasim BABAHANOĞLU
 11. ANKARA’DA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 137 - 156
  Gamze ERÜKÇÜ AKBAŞ , Kasım KARATAŞ , Mehtap GÜLHAN ORHAN
 12. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 157 - 176
  Halil İbrahim YILDIRIM , Feride KARATAŞ
 13. Türkiye'de Mesleki Eğitim ve İstihdam-Hayaller Beyaz Olsa da Gerçekler Mavi Yaka
  Sayfalar 177 - 194
  Ayşe SOMUNCU
 14. 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DERLEM TEMELLİ SIKLIK LİSTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 195 - 208
  Filiz METE
 15. CİNSİYET VE ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN 66-77 AYLIK OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGULARI TANIMA VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 209 - 222
  Belgin LİMAN
 16. BULUNMA DURUMU EKİNİN ZAMAN İŞLEVLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
  Sayfalar 223 - 230
  Mahir KALFA
 17. OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ: SİNOP İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 231 - 241
  Yusuf ESMER
 18. BÖTE BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SİBER AYLAKLIK NEDENLERİNE AİT GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 243 - 256
  Deniz GEZGİN , Fırat SARSAR
Dizinler