Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1307-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. 

          DUYURU!!!

 1. Haziran 2020 sayısından itibaren gelecekteki tüm sayılar hem İngilizce hem de Türkçe tam metin olarak yayınlanacaktır. 
 2. 2020 yılından itibaren zorunlu olarak, TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri kapsamında, “Etik kurul izin belgesi gerekmektedir”. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. 

          DUYURU!!!

 1. Haziran 2020 sayısından itibaren gelecekteki tüm sayılar hem İngilizce hem de Türkçe tam metin olarak yayınlanacaktır. 
 2. 2020 yılından itibaren zorunlu olarak, TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri kapsamında, “Etik kurul izin belgesi gerekmektedir”. 
Cilt 14 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Experiments in physics teaching: Towards an approach to laboratory skills development
  Sayfalar 1 - 29
  Olga GKİOKA
 2. Öğretim Sürecinde Endişenin Azaltılması için Mikro-Öğretimin Yeniden Düzenlenmesi: Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 30 - 56
  Faik Özgür KARATAŞ , Canan CENGİZ , Şule Merve ULUDÜZ
 3. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği ve Klonlama Kavramlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 83
  Sibel KAHRAMAN
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Zihin Haritalarının Belirlenmesi: “Dünya Ve Evren” Öğrenme Alanı
  Sayfalar 84 - 105
  Ahmet BOLAT , Salih DEĞİRMENCİ
 5. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Düzeylerinin Algılanan Öğretmen Duygusal Destek, Cinsiyet ve Matematik Başarısı Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 106 - 132
  Deniz KAYA
 6. Türkiye’de Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılmış Evrim Eğitimi Araştırmalarının Tematik Analizi
  Sayfalar 133 - 164
  Sema ÖZDEŞ , Fatih SEZEK , Talip ÖZDEŞ
 7. Öğrencilerin Sıra Dışı Bir Tepkimenin Isısını Belirlemeyle İlgili Bilimsel Muhakemelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 165 - 185
  Hakkı KADAYIFÇI
 8. The Link between Structural Quality Indicators in Pre-primary and PISA Science Literacy Skills: A Cross-Country Comparison
  Sayfalar 186 - 216
  Elif BULDU , Refika OLGAN
 9. Lise Öğrencilerinin Onuncu Sınıf Fizik Dersi Elektrik Konusundaki Ön Bilgilerinin Tespit Edilmesi
  Sayfalar 217 - 239
  Rıza SALAR , Erkan UĞUREL
 10. Ders Kitaplarında Fonksiyon Kavramına Nasıl Giriş Yapılıyor?: Matematik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
  Sayfalar 240 - 270
  Zuhal YILMAZ , Hande GÜLBAĞCI DEDE , Hatice AKKOÇ
 11. Özel Yetenekli Öğrencilerin Fen Bilimleri ve Matematik Derslerinde Kullanılan Sembol ve Birimlere Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 271 - 291
  Oğuzhan NACAROĞLU , Mehmet ARSLAN
 12. Okul Öncesi Dönemde Erken Matematik Yeteneği Düzeyleri
  Sayfalar 292 - 315
  Mehmet CEYLAN , Ahmet Murat ELLEZ
 13. Kimyada Kavram Çiftlerine İlişkin İki-Aşamalı Kavram Tanı Testinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 316 - 347
  Lütfiye VAROĞLU , Şenol ŞEN , Ayhan Yilmaz
 14. Matematik Derslerinde Öğrenci Performansını Artırmaya Yönelik Bir Ters Yüz Öğrenme Modeli
  Sayfalar 348 - 371
  Serpil YORGANCI
 15. 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 372 - 386
  Güliz ŞAHİN , Selahattin DİLİDÜZGÜN , Marilena LEANA TAŞCILAR
 16. Stem Eğitimini Destekleyen Tersine Mühendislik Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 387 - 414
  Merve TAŞÇI , Fatma ŞAHİN
 17. Matematikte Bilimsel Süreç Becerileri: Test Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 415 - 449
  Tuba ÖZKAN , Elif KİLİCOGLU
 18. Investigation of Turkey's PISA 2015 Science Achievement and Associated Variables Using Hierarchical Linear Modeling
  Sayfalar 450 - 480
  Mustafa YILDIZ , Eda ERDAŞ KARTAL , Günkut MESCİ
 19. The Effect of a Developed Sun-Earth-Moon Model on the Academic Achievement of Pre-service Science Teachers
  Sayfalar 481 - 503
  İlda DÜŞKÜN ÖZDEMİR, İbrahim ÜNAL
 20. 2018 Fen Bilimleri ve Biyoloji Dersleri Öğretim Programlarındaki Çevre Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
  Sayfalar 504 - 527
  Burcu GÜNGÖR CABBAR , Selcen GÜLTEKİN , Emine GÜNEŞ , Esra AYTAÇ , Figen DAŞGIN
 21. Ortaokul Öğretmenlerinin Zeka Oyunları Dersine Dair Görüşleri
  Sayfalar 528 - 576
  Şule YILMAZ , Nazlı YILDIZ İKİKARDEŞ
 22. Rehberlik Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Okul Rehberlik Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar
  Sayfalar 577 - 605
  Uğur GÜRGAN
 23. Çoklu Gösterimlerin Kullanıldığı Matematik Problemlerine Ait Çözümlerin Puanlayıcı Güvenirliği Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 606 - 628
  Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ , Çiğdem AKIN ARIKAN
 24. Investigating Preservice Teachers’ Determination and Representation of Proportional and Nonproportional Relationships in Terms of Problem Contexts
  Sayfalar 629 - 660
  Muhammet ARICAN
 25. Dinamik Geometri ile Keşif, Varsayım ve İspat Sürecinde Öğretmenin Rolü
  Sayfalar 661 - 690
  Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN , Abdulkadir ERDOĞAN , Zeliha DUR , Zeynep AKKURT DENİZLİ
 26. Çemberin Çapı ile Çevresi Arasındaki İlişkinin Oluşturulması Amacıyla Tasarlanan Çevre Dostu Ulaşım Aracı Etkinliğine Yönelik Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri
  Sayfalar 691 - 716
  Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK , Esra BUKOVA GUZEL
 27. Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarlarında Kullanılabilecek Öğretim Strateji ve Yaklaşımlarına Yönelik Tercih ve Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 717 - 760
  Canan NAKİBOĞLU , Ayse Zeynep Zeynep ŞEN
 28. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Öğrenme Yaklaşımına, Öz-Yeterlik ve Bilgi Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 761 - 786
  Sinem DİNÇOL ÖZGÜR , Ayhan YİLMAZ
 29. COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 787 - 809
  Gürhan DURAK , Serkan ÇANKAYA , Serkan İZMİRLİ
 30. Farklı Matematiksel Motivasyona Düzeylerine Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Alt Öğrenme Alanındaki Bilgiyi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 810 - 839
  Berk HASAR , Devrim ÜZEL
Dizinler