Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1307-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

          DUYURU!!!

 1. Haziran 2021 sayısından itibaren gelecekteki tüm sayılar İngilizce tam metin olarak yayınlanacaktır. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.
 2. 2020 yılından itibaren zorunlu olarak, TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri kapsamında, “Etik kurul izin belgesi gerekmektedir”. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

          DUYURU!!!

 1. Haziran 2021 sayısından itibaren gelecekteki tüm sayılar İngilizce tam metin olarak yayınlanacaktır. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.
 2. 2020 yılından itibaren zorunlu olarak, TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri kapsamında, “Etik kurul izin belgesi gerekmektedir”. 
Cilt 14 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. FeTeMM Eğitiminin Akademik Başarıya Etkisini İnceleyen Çalışmaların Meta-Analizi
  Sayfalar 840 - 888
  Leyla AYVERDİ, Serap ÖZ AYDIN
 2. Acil Uzaktan Eğitimde Bütüncül Sistemler: Microsoft Teams Örneği
  Sayfalar 889 - 920
  Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK
 3. Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Tutumları Üzerine Etkisi: Mayoz ve Mitoz
  Sayfalar 921 - 940
  Faruk ŞİMŞEK, Üzeyir BEKERECİ, Ergin HAMZAOĞLU
 4. Öğretmen Adaylarının STEM Farkındalıkları ile STEM Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 941 - 987
  Kemal Oğuz ER, Derya ACAR
 5. Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Düzeyleri ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 988 - 1039
  Merve ÇETİN, Hasan Hüseyin ŞAHAN
 6. TIMSS 2015 Türkiye Örnekleminde Matematik Başarı Testine Dayalı Olarak Öğrencilerin Bilişsel Tanı Modelleri İle Sınıflandırılması
  Sayfalar 1040 - 1079
  Tuba GÜNDÜZ, Mehtap ÇAKAN
 7. Pre-Service Physics Teachers Learn to Assess Student Performance in the School Physics Laboratory
  Sayfalar 1080 - 1112
  Olga GKİOKA
 8. Framing ICT in Early Childhood: A Content Analysis
  Sayfalar 1113 - 1141
  Sinem GÜÇHAN ÖZGÜL, Zeynel Abidin MISIRLI
 9. Video Kulüp Sürecine Katılan Öğretmenlerin Deneyimlerini Yansıtan Bir Fenomenografi Araştırması
  Sayfalar 1142 - 1188
  Gülşah ÖZDEMİR BAKİ
 10. Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1189 - 1221
  Serdar VARİNLİOĞLU, Oktay BEKTAS
 11. Ortaokul Öğrencilerinin Geometriye Yönelik İnanç ve Tutumlarının Başarıları ile Olan İlişkisi
  Sayfalar 1222 - 1277
  Aziz İLHAN, Serdal POÇAN, Muharrem GEMCİOĞLU
 12. 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Hal Değişimi Konusunda Kavram Yanılgılarının Oyunlaştırma İle Giderilmesi
  Sayfalar 1278 - 1310
  Gökhan ÇALGICI, Mehtap YILDIRIM, Mehmet Kürşad DURU
 13. Öğrencilerin Kanser Kavramı ile İlgili Bilişsel Yapıları: Kelime İlişkilendirme Testi
  Sayfalar 1311 - 1342
  Ezgi ERSOY, Gülcan ÇETİN
 14. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri ve Program Yönelimleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1343 - 1380
  Betül KARADUMAN, Sedat UÇAR
 15. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Niyeti ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1381 - 1438
  Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU
 16. A Comparison of “Vision 2023” and “Teacher Strategy” Documents in Terms of Objectives for Teachers
  Sayfalar 1439 - 1473
  Uğur Can ÖTEBAŞ, Ela Ayse KOKSAL
 17. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Anlamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri: SPUR Yaklaşımı
  Sayfalar 1474 - 1503
  Rahime ÇELİK GÖRGÜT, Yüksel DDDE
 18. LİSANS VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0 KAVRAMLARI HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 1504 - 1527
  Emin KORKUSUZ, Gürhan DURAK, Nihal KORKUSUZ
 19. Lise Öğrencilerinin Uzamsal Yetenek Öz-değerlendirme Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1528 - 1553
  Duygu BEDİR, Süha YILMAZ
Dizinler
Index
          CORE