Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1307-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. 


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. 


Cilt 13 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Utilizing A Practitioner-Led Action Research Study to Improve Urban Students’ College Readiness and Pursuit
  Sayfalar 1 - 30
  Olcay YAVUZ
 2. 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrular ve Açılar Konusunda Matematiksel Dil Kullanım Düzeyleri Ve Dile İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 31 - 47
  Süha YILMAZ , Zehra TÜRKMEN
 3. 9.Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Okuryazarlıklarının Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 48 - 75
  Kübra EFE ÇETİN , Sevinç MERT UYANGÖR
 4. 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 76 - 104
  Canan NAKİBOĞLU , Olcay GÜNEŞ YAZAR
 5. BAYESIAN VE NONBAYESIAN KESTİRİM YÖNTEMLERİNE DAYALI OLARAK SINIFLAMA İNDEKSLERİNİN TIMSS-2015 MATEMATİK TESTİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ
  Sayfalar 105 - 124
  Serpil ÇELİKTEN , Mehtap ÇAKAN
 6. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarına Yansımaları: Tarihsel Bir Analiz
  Sayfalar 125 - 151
  Ayşe ÖZTÜRK , Mehmet Fatih ÖZMANTAR
 7. Fen, Matematik ve Sosyal Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Yürütücü Biliş Becerilerinin Akademik Mükemmeliyetçiliklerinin ve Akademik Erteleme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 152 - 175
  Uğur GÜRGAN , İmran GÜNDOĞDU
 8. Türkiye’de 2002-2018 Yılları Arasında Matematik Ders Kitapları Üzerine Yapılmış Tezlerin ve Makalelerin Analizi
  Sayfalar 176 - 195
  Sevgi Çisem DEDE , Selahattin ARSLAN
 9. 7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Konusundaki İspat Seviyelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 196 - 216
  Zülfiye ZEYBEK-ŞİMŞEK , Aslıhan ÜSTÜN
 10. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde STEM Uygulamaları
  Sayfalar 217 - 233
  Nazlı BARIŞ , Tuğba ECEVİT
 11. İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Kavram Yanılgılarına Neden Olabilecek Sözel ve Görsel İçerik
  Sayfalar 234 - 259
  Serpil KARA , Banu AKTÜRKOĞLU
 12. Matematiksel Problemler Aracılığıyla Eğitimsel Değerlerin Aktarımı: Kuramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 260 - 283
  Fahrettin AŞICI , Yüksel DEDE
 13. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Değerlere Eğilim Düzeyleri ile STEM Meslek Alanlarına İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 284 - 301
  Kevser HERDEM , İbrahim ÜNAL
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerileri ile Bilişüstü Farkındalıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 302 - 327
  Yusuf ZORLU , Fulya ZORLU , Sümeyye DİNÇ
 15. Türkiye’de Matematik Ders Kitaplarına Yönelik Yapılan Araştırmalardaki Eğilimler
  Sayfalar 328 - 358
  Ömer ŞAHİN , Murat BAŞGÜL
 16. Uzamsal Becerilerin Geliştirilmesi İçin Üç Boyut İçerikli Etkileşimli Videoların Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 359 - 388
  Erkan ÇALIŞKAN , Semirhan GÖKÇE , Nezih ÖNAL
 17. Oyun Temelli Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmesine Olan Etkisini Başarı, Motivasyon, Tutum ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 389 - 413
  Selin YAZICIOĞLU , Seda ÇAVUŞ-GÜNGÖREN
 18. Physics Teachers’ Assessment Preferences and Difficulties They Experience Related to Performance Based Assessment
  Sayfalar 414 - 435
  Bekir TANUĞUR , Feral OGAN BEKİROĞLU
 19. Basamaklı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 436 - 459
  Züleyha YILDIRIM YAKAR , Mustafa ALBAYRAK
 20. Sanal Gerçeklik Tabanlı Öğretim Materyalinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Geometriye Dayalı Problem Çözme Üzerine Etkililiği
  Sayfalar 460 - 482
  Hasan Altun , GÜL KAHVECİ
 21. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Alınan Matematik Konu Alan Derslerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 483 - 514
  Murat Genç , Mustafa Akıncı
Dizinler