e-ISSN: 1307-6086
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

          DUYURU!!!

  1. Haziran 2021 sayısından itibaren gelecekteki tüm sayılar İngilizce tam metin olarak yayınlanacaktır. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.
  2. 2020 yılından itibaren zorunlu olarak, TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri kapsamında, “Etik kurul izin belgesi gerekmektedir”. 

2021 - Cilt: 15 Sayı: 2