e-ISSN: 1307-6086
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

          DUYURU!!!

  1. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Eğitim Bilimleri Temel Alanı indekslerinden birisi olan "Education Full Text (H. W. Wilson) Database Coverage List"te "özet" olarak indekslenmektedir.
    Education Full Text (H. W. Wilson) Database Coverage List: https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.htm
    Not: Dergimiz İngilizce adı ile indekslenmektedir (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education - ISSN: 1307-6086)
  2. Haziran 2021 sayısından itibaren gelecekteki tüm sayılar İngilizce tam metin olarak yayınlanacaktır. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.
  3. Makaleler İngilizce gramer kurallarına uygun olmalıdır. Bu nedenle tüm değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra makaleler için proofreading yapılmalıdır. Makalelerin dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmesi için proofreading belgesi gerekmektedir. Proofreading belgesi olmayan makaleler yayımlanmayacaktır.
  4. 2020 yılından itibaren zorunlu olarak, TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri kapsamında, “Etik kurul izin belgesi gerekmektedir”. 

2022 - Cilt: 16 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Teacher Views on Early Childhood Math