Yayın İlkeleri

 • Herhangi bir yerde yayımlanan veya yayıma kabul edilen makaleler, yayımlanmaz. Bütün sorumluluk yazar(ların)a aittir.
 • Dergiye online olarak makale kaydetmek için öncelikle "Giriş Formu"nu kullanarak üye olunmak zorunludur (daha sonra takip için de bu form kullanılacaktır). Üye olduktan sonra makale kayıt için verilen linke tıklayarak makale kaydı yapılır. Gerekli yerler doldurulup makale online olarak sisteme başarıya yüklendikten sonra makale öncelikle teknik ekip ve ön inceleme kurulu tarafından değerlendirilip yayım kuruluna iletilir. Dergi amaçlarına uymayan yazılar değerlendirilmeye alınmaz.
 • Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmesi online üzerinden yapılır.
 • Makale değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarın kimliği gizli tutulur.
 • Yayımlanabilecek makaleler, hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda ilgili bölüm editörü tarafından belirlenir ve hangi makalelerin yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir.
 • Hakemler tarafından uygun görülmeyen yazılar yayınlanmaz.
 • Düzeltilmek koşuluyla yayınlanabilir bulunan bir makaleye ilişkin hakem eleştirileri yazar(lar)a elektronik posta yoluyla bildirilir. Hakemler tarafından belirtilen görüş, öneri ve gerekçelerin yazar/yazarlar tarafından dikkate alınarak, gerekli görülen düzeltmelerin yapılması ve makalenin düzeltilmiş son şekli, onbeş gün içinde online olarak yapılması gerekir. Ancak yazar(lar), kanıt göstermek koşulu ile, düzeltme taleplerine itiraz edebilirler. Bu durumda, Hakem Kurulu üyelerinden en az bir kişinin danışmanlığına başvurulur. Görüşüne başvurulan hakem, yazarı/yazarları haksız görürse, ilgili makale yayımlanmaz.
 • Hakemler, kendilerine gönderilen makale hakkındaki değerlendirmelerini en geç bir aylık süre içinde yapmadıkları taktirde Yayın Kurulu makaleyi gerekirse başka hakem/hakemlere gönderebilir.
 • Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.
 • Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.
 • Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.
 • Yazarlar göndermiş oldukları yazılar ile ilgili son durumu "Giriş Formu"nu kullanarak öğrenebilirler.
 • Yayımlanan makalelerin telif hakkı Dergiye, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
 • Yazarların yayımlanan makaleleri için Telif Hakkı Belgesini  doldurarak e-posta (tarayarak) ile ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
 • Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında kendisi sorumludur. 
 • NEF-EFMED dergisine herhangi bir ücret ödenmeden bütün içeriğine online olarak ulaşılabilir. Kullanıcıların "araştırma, okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma ve makalelere link verme" haklarını destekliyoruz.

  NEF-EFMED İntihal POLİTİKASI

 Başka birilerinin çalışmalarını uygun referans vermeyerek kendi fikri veya çalışması gibi sunmak veya bunları kopyalamak/çalmak gibi farklı şekillerde intihal gerçekleşebilir. İntihal telif haklarının ihlalidir. 

-Biz EFMED dergisi olarak her bir durumu kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Makaleleri yayımlanmadan önce dergiye gönderilen tüm yazıları (iThenticate programı tarafından desteklenerek) intihal kontrolü yapmaktayız. Bu aşamada %30'den fazla benzerlik çıkan makaleler reddedilir. Ancak, intihal düzenleme sırasında veya basım veya daha sonraki aşamalarda(editör, yayı kurlu veya hakemlerce) tespit edilirse yine makalenin reddedilmesi yayın kurulunun kararına göre yapılır. Daha az oranda benzerlik tespit edilmesi durumunda yazardan bununla ilgili gerekli düzeltmeler yapması istenir. Bunu yaptığı taktirde makalenin yayım aşamasına geçilir.