Yazım Kuralları

Makaleler,

 • MS Word (6.0 veya daha sonraki sürümler) kullanılarak, 
 • A4 (21x29,7 cm.) formunda,
 • Times New Roman yazı karekteri ve 12 yazı büyüklüğünde(başlık ve özetler hariç),
 • İki tarafa yaslı olacak şekilde,
 • 1.5 satır aralığı kullanılarak,
 • sayfa kenar boşlukları her taraftan (alt, üst, sağ ve yan olmak üzere) 2,5 cm olarak ayarlanmalı,
 • en fazla 30 sayfa(özel izin hariç) ve
 • Aşağıda belirtilen APA yazım kuralları dikkate alınarak yazılmalıdırr.

Yazım Kuralları

Dikkat: Dergimiz için yollayacağınız yazıları "Örnek Makale"'ye göre hazırlayınız. Bu şablonda gerekli yazım kuralları verilmiş olup bazı kurallar aşağıda özetlenmiştir.

Not: Lütfen makaleyi sistemimize kayıt yapmadan önce Yazarın Ad-Soyad, Ünvan, Üniversite ve Adres ile ilgili bilgilerini makalenin ana metninden çıkarıldığını tekrar kontrol  ediniz. Yazar bilgileri makale kabul edildikten sonra eklenmelidir. "Makale gönder" linkindeki talimatları takip ederek makalenizi yükleyebilirsiniz.

Özet

 • Özet ve Abstract, 10 yazı büyüklüğünde ve 100-150 sözcük arası olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet ve abstract, çalışmanın amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı ve makelenin önemli noktalarını (yöntem, bulgu ve sonuçlar) vurgulayacak şekilde yazılmalıdır.
 • Her makalede, Türkçe özetin devamında (alt kısmında) Türkçe anahtar sözcükler ve İngilizce özetin devamında ise "key words" bulunmalıdır.

Bölümler ve Alt Bölümler
Bölüm başlıkları  koyu, sola yaslanmış olarak yazılmalı, ve alt başlıklar küçük harfle italik olarak yazılmalıdır. Makalenin ana bölümler, GirişYöntemBulgular ve Yorumlar,  Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Kaynakça ve (varsa) Ekler şeklinde numara verilmeden sıralanmalıdır.

Not: Makaleler dergi şablonuna göre yazılmalıdır ancak genel olarak metin içinde kaynak gösterme ve kaynakça belirtme gibi ve bazı yazım kuralları için APA sitili temel alınmıştır. APA (American Psychological Association, 2001: 5. baskı) yazım kurallarına ait bilgiler aşağıda özetlenmiştir.


APA SİTİLİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

(Bu kurallar genel olarak özetlenmiş olup daha fazla bilgi ve örnekler için:
http://en.wikipedia.org/wiki/APA_style
http://valencia.cc.fl.us/lrcwest/apapaper.html 
http://www.docstyles.com/apacrib.htm 
http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm
http://www.apastyle.org/

Yazı metninde referans gösterme (Text citations):

  • Cümlede yazarların isimleri kaynak olarak belirtilmişse yazarların soy isimlerinin yanında parantez içinde kaynağın basım tarihi yazılır. Örnekler: 

   Bilgisayar okur-yazarlığı, bir dili kullanma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlanabilir (Öztürk, 2006).

  • Öztürk(2006), bilgisayar okuryazarlığını,  bir dili kullanma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlar.

  • Wirth and Mitchell (1994) found that although there was a reduction in insulin dosage over a period of two weeks in the treatment condition compared to the control condition, the difference was not statistically significant. [Not: and ‘ın kullanılmasına ve bir sonraki örnekte kullanım farkına dikkat ediniz.]

  • Öğrencilerin web tabanlı öğretimle geleneksel öğretimdeki başarı ve memnuniyetlerini karşılaştıran bir çalışmada , geleneksel yolla yapılan öğretimden elde edilen sonuçlar ile web tabanlı öğretimden elde edilen sonuçlar arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıktı (Johnstone & Krauth, 1996).  
 •  
  • Yazarlar çümle içinde kaynak olarak gösterilmemiş ise cümle bitiminde parantez içinde yazar soy isimleri ve tarih birlikte yer alır. Örnekler: 

   Reviews of research on religion and health have concluded that at least some types of religious behaviors are related to higher levels of physical and mental health (Gartner, Larson, & Allen, 1991; Koenig, 1990; Levin & Vanderpool, 1991; Maton & Pargament, 1987; Paloma & Pendleton, 1991; Payne, Bergin, Bielema, & Jenkins, 1991). [Not: eğer iki kişiden fazla yazar varsa yazar ayrımı yaparken &işareti kullanılır ve birden fazla kaynak varsa kaynaklar ; işareti ile ayrılır ve alfabetik sıraya göre-ilk yazarın soyisim baş harfine göre- yazılır.]
 •  
  • Eğer kaynak iki yazardan oluşuyorsa ve metnin bir çok yerinde bu kaynaklar bahsedilecek ise her defasında iki yazarın soy isimleri ve tarih tekrar olarak yazılır ama;
  • Kaynakta ikiden fazla (5 yazara kadar)yazar varsa ilk defa referans verirken bütün yazarların soyisimleri ile sıranadıktan sonra daha sonraki referanslarda ilk yazarın soy isimi ile birlikte "et al.", Türkçe makaleler de is “ve diğer.” kullanılır. Örnek: 

   Reviews of research on religion and health have concluded that at least some types of religious behaviors are related to higher levels of physical and mental health (Payne, Bergin, Bielema, & Jenkins, 1991).

   Payne et al. (1991) showed that ...
 •  
  • Eğer kaynak altı yada daha fazla yazar içeriyorsa her zaman ilk yazarla birlikte  “ve diğer.” kullanılır.
  • Bir kaynaktan yararlanırken o kaynak başka bir kaynaktan yararlanmış ise siz de bunu kullanacak iseniz her iki kaynağın da referasta belirtilmesi gerekir. Ana kaynak mesela "Grayson" olsun ve siz o kaynaktan yararlanmadınız bu kaynağı ("Murzynski & Degelman") çalışmasından yararlandınız, bu durumda aşağıdaki gibi referas yazılmalı: 

   Grayson (alıntı: Murzynski & Degelman, 1996) identified four components of body language that were related to judgments of vulnerability.
 •  
  • Kişsel iletişimleri referans yazarken (imektup,e-posta, telefon görüşmeleri vs), ilk adların kısaltılması soy isim ve tam tarih verilerek yazılmalıdır. Kaynakça kısmında bu tür bilgiler yazılamayacağı için sadece metin kısmında aşağıdaki farmatta yazılmalı: 

   B. F. Skinner (kişisel iletişim, Şubat 12, 1978) iddiasına göre...
 •  
  • Web belgesini referans göstermede normal yazar-tarih formatı kullanılır eğer yazar belli değise başlığın birkaç kelimesi yazılır. Eğer tarih belli değilse tarih yerine "n.d." yazılır. Örnek: 

   Degelman ve Harris (2000) eğitim araştırmalarında kullanılması için APA yazım sitilini önerdi...

   Changes in Americans' views of gender status differences have been documented (Gender and Society, n.d.).

 • Alıntılar (Quotations): Direkt alıntılarda her zaman yazar, tarih ve sayfa numaraları referensta belirtilmelidir.

  • Alıntı 40 kelimeden az ise cümle çift tırnak içinde belirtilmedir, örnekler: 

   Patients receiving prayer had "less congestive heart failure, required less diuretic and antibiotic therapy, had fewer episodes of pneumonia, had fewer cardiac arrests, and were less frequently intubated and ventilated" (Byrd, 1988, p. 829).

  • Eğitimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Ertürk (1998) eğitimi, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme süreci” (s.12).olarak tanımlamaktadır.

  • “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeşidi olduğunu söylediğimiz eğitim, yani kasıtlı kültürleme ile kasıtsız kültürleme birarada ve birbirini etkileyerek vuku bulmaktadır” (Ertürk, 1998, s. 12 13) .
  • Alıntı 40 ya da daha fazla kelimeyi içeriyor ise tırnak içinde değil normal makaledeki yazıdan ayırmak için, block format’ında, her satır soldan itibaren beş boşkuk-indented –olacak şekilde yazılmalıdır.

 

Kaynakça İçin Daha Detaylı Bilgiler

Not: Aşağıda kaynakça yazarken uyulması gereken kurallar ve örnekler verilmiştir. Deri şablonunda bununla ilgili örnekler verilmiştir (Burada sayfa yapısı izin vermediği için ikinci satıradaki girinti özelliği tam olarak yapılamamıştır).


Elektronik Olmayan Basılı Kaynaklar


Kitap, Kitap bölümü & Basılmamış Tezler 
Yazarı veya editörü olamayan kitap
Yazarın yazıldığı yere kitap başlığı yazılır ama başlık uzunsa ilk 3-4 kelimesi yazılabilir, örnek: 
Professional guide to diseases. (1982). Springhouse, PA: Intermed Communications.


Tek yazarlı kitap
McKibben, B. (1992). The age of missing information. New York: Random House.

Demirci, N. (2003). Bilgisayarla Fizik Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.


Çok yazarlı Kitap
Larson, G. W., Ellis, D. C.,& Rivers, P. C. (1984). Essentials of chemical dependency counseling. New York: Columbia University Press.

Fidan, N. & Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.


Tek yazarlı kitap editörlüğü (yazar yerine editör)
Inness, S. A. (Ed.). (1998). Delinquents and debutantes: Twentieth-century American girls’ cultures. New York: New York University Press.


Çok yazarlı kitap editörlüğü (yazar yerine editör)
Moriarty, L. J., & Carter, D. L. (Eds.). (1998). Criminal justice technology in the 21st century.  Springfield: Charles C. Thomas.


Sonraki basım kitaplar (2nci, 3üncü, vs.)
Lemay, L. (1997). Teach yourself web publishing with HTML 4 in a week (4th ed.). Indianapolis: Sams.net.


Editörlüğü başka birisi tarafından yapılan kitapta makale veya bölüm 
Hartley, J. T., Harker J. O.,& Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.


Özel bir kuruluş raporu (yazar & yayın evi)
National League for Nursing. (1990). Self-study report for community health organizations(Pub. No. 21-2329). New York: Author.

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.


Ansiklopedilerden gösterim 
Genel veya özel fark etmez ikisi için aynı gösterim yapılır. Örnek aşağıdadır

Moore, C. (1991). Mass Spectrometry. In Encyclopedia of chemical technology (4th edition) (Vol. 15, pp. 1071-1094). New York: Wiley.


Basılmamış Yüksek Lisans tezi

Paulosky, K. A. (1997). Knowledge and attitudes of pain and activities of nurse administrators. Unpublished master’s thesis, Northern Michigan University,  Marquette, Michigan.


Profesyonel/ Hakemli Dergideki Makaleler 
Dergiden makale
Burke, R. J., Shearer, D., & Deszca, E. (1984). Correlates of burnout phases among police officers. Group and Organizational Studies, 9,451-466.

Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

Demirci, N. (2004). Students' Attitudes toward Introductory Physics Courses, Hacettepe Journal of Education26 (1),  33-40.


Popüler Magazin makalesi 
Caloyianis, N. (1998, September). Greenland sharks.  National Geographic, 194, 60-71.


Gazete makalesi (Devam etmeyen sayfalar)
Von Drehle, D. (2000, January 15). Russians unveil new security plan. The Washington Post, pp. A1, A21.


ERIC Dokümanları 
ERIC Dokümanı (Doküman numarası yok)
Jung, S. M. (1986). The role of accreditation in directly improving educational quality. Washington, DC: Council on Postsecondary Accreditation. (ERIC No. ED267055)


ERIC Dokümanı (Doküman numarası ile birlikte)
Kirsner, S. A., & Bethell, S. (1992). Creating a flexible and responsive learning environment for general mathematics students (Report No. NCRTL-RR-92-7).East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC No. ED347093)


ERIC Dokümanı – basılmamış konferans yazısı 
Shaw, C. L. M. (1997, November). Customer satisfaction: communication training  and the help-desk hot-line. Paper presented at the annual meeting of the  National Communication Association, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED416553)


ERIC Dokümanı – basılmış konferans yazısı 
Lucas, L. A. (1998). Issues in the creation and coordination of an academic computing help desk. In Association of Small Computer Users in Education: Proceedings of  the ASCUE Summer Conference, North Myrtle Beach, SC (pp. 87-92). (ERIC Document Reproduction Service No. ED425722)


ERIC Dokümanı – Yüksek Lisans Tezi
Bastolla, R. (1994). Whole language and Basal readers. Master's thesis, Kean College. (ERIC Document Reproduction Service No. ED366923)


ERIC Dokümanı - doktora tezi 
Clark, J. L. (1983). Values and academic achievement among rural Indian high school students in North Dakota. Doctoral dissertation, University of North Dakota. (ERIC Document Reproduction Service No. ED242469)


Sempozyum /Konferans, Toplantı & Proceedings 
Basılmış Proceedings 
Barlow, D. H., Chorpita, B. F., & Turovsky, J. (1996). Fear, panic, anxiety, and disorders of Emotion. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 43. Perspectives on anxiety, panic, and fear (pp. 251-328). Lincoln: University of Nebraska Press.


Düzenli Basılan Proceedings

Wassenaar, L. I., & Hobson, K. A. (1998). Natal origins of migratory monarch butterflies at wintering colonies in Mexico: New isotopic evidence. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 95, 15436-15439.


Poster 
Raspe, P. D. (1991, April). Relationship among given names in the Scilly Isles. Poster session presented at the annual meeting of the American Association of Physical Anthropologists, Milwaukee, WI.
 


Doktora Tezi Uluslar arası Özet Kataloglarında İndekslenmiş 
Üniversitelerce mikro fiş olarak kaydedilmiş (Dissertation Abstracts International) (DAI)

Houseman, C. A. (1985). An investigation of  nurses' interpersonal needs and their willingness to self-disclose. Dissertation Abstracts International, 51 (01), 543B. (University Microfilms No. AAD93-15947)


Dissertation Abstracts International) (DAI), üniversitede kaydı olan

Gould, J. B. (1999). Symbolic Speech: Legal mobilization and the rise of collegiate hate speech codes (Doctoral dissertation, University of Chicago, 1999). Dissertation Abstracts International, 60 (02), 533A.


Elektronik Kaynaklar

Web sitesi/sayfaları

Tüm web site 
The International Council of Museums web site provides many links to museums, codes of ethics, and the museum profession (http://www.icom.org/).  


Kişisel web sayfaları

Landis, B. (1996). Carlisle Indian Industrial School history. Retrieved September 20, 2001, from http://home.epix.net/~landis/histry.html 

Trapp, Y. U. (2005). Multiple intelligences: The learning process in our students. Retrieved July 1, 2006, from Yale University, Yale-New Haven Teachers Institute Web site:http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/2001/6/01.06.10.x.html


Elektronik/ e-kitaplar

Elektronik Referansların yeni APA Sitiline göre (2007), yayın evinin coğrafik yeri(şehir & Eyalet) ve adını yazmak gereksiz olarak ifade edilmiştir. Ama yayınevinin kimliği açık değilse –yazar, URL, veritabanı adı, veya diğer referans bilgileri- bu durumda yazılması gerektiği vurgulanmıştır. 
2001 APA El kitabındaki diğer bir değişiklik ise: Eğer web adresi veya URL bir sonraki satırda devam ediyorsa kelime işlemcinin otomatik olarak yerleştirdiği –tire(hyphenation) özellik kaldırılmalı bunun yerine noktala işaretinden sonra değil öncesinde bir boşluk verilmelidir. 
Elektronik kitabın tamamı – direkt linki varsa:

Vogel, C. G. (1999). Legends of landforms: Native American lore and the geology of the land.Retrieved from http://www.netlibrary.com/AccessProduct.aspx?ProductId=28788

Elektronik kitabın tümü - direkt link ulaşılamıyorsa veya URL bilgileri ile nasıl ulaşılacağı ifade edilmiş ise "Retrieved from": yerine "Available from" şeklinde web sayfasının adresi yazılmalıdır. Örnek:

Gonzalez-Mena, J. (2007). Diversity in early care and education: Honoring differences. Available from http://mhprofessional.com/product.php?isbn=007722289X

Elektronik kitapta bölüm

Symonds, PM. (1958). Human drives. In C. L. Stacey & M. DeMartino (Eds.), Understanding humanmotivation (pp. 11-22). Retrieved from PsycBOOKS database.

Elektronik olarak verilen Araştırma veya Teknik raporun tümü:

Russo, A. C., & Jiang, H. J. (2006). Hospital stays among patients with diabetes, 2004 (Statistical Brief #17). Retrieved from Agency for Healthcare Research & Quality:http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb17.jsp

Kişisel doküman veya rapor –ama belli bir organizasyon tarafından sunulan Web sitesi, yayımlama tarihi yok:

Accreditation Commission for Programs in Hospitality Administration. (n.d.). Handbook of accreditation. Retrieved March 26, 2005, from http://www.acpha-cahm.org/forms /acpha /acphahandbook04.pdf

Kişisel doküman veya rapor belli bir üniversite veya bölümün web sayfası ise 
Trapp, Y. U. (2005). Multiple intelligences: The learning process in our students. Retrieved July 1, 2006, from Yale University, Yale-New Haven Teachers Institute Web site:http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/2001/6/ 01.06.10.x.html 
Kişisel doküman veya rapor, yazar ve/veya tarih belli değilse 

Most improved elementary schools in math: Survey results. (n.d.). Retrieved July 1, 2006, from http://www.sharingsuccess.org/code/highperf/2002-03/es_math/ msi/effectivepractices.htm


Online Referans Dokümanları


Online Ansiklopedi 
Boss brass. (2007). In H. Kallmann & G. Potvin (Eds.), Encyclopedia of music in Canada. Retrieved July 26, 2007, from http://www.thecanadianencyclopedia.com/ 
Online Sözlük
Terrorism. (2002). In The New Dictionary of Cultural Literacy. Retrieved July 20, 2007, from http://www.bartleby.com/59/


Tez & Tez Önerisi
Belli bir veri tabanından ulaşılan Yüksek lisans tezi (basıldığı varsayılır) 
Saarivirta-Kolpack, M. (2006). A history of early teacher training practices at Northern (Michigan University), 1899-1953. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses. (AAT 1439820) 
Enstitü / Üniversite web sayfalarından erişilen tez 
Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international adoption (Doctoral dissertation, Kansas State University, 2005). Retrieved from http://krex.ksu.edu/dspace/bitstream/2097/131/1/TeresaBartel2005.pdf


  Profesyonel dergi makaleleri


Yeni (Haziran 2007’den beri) dergi makalelerinde DOI (Digital Object Identifier) numarası kullanılmaya başlandı. Bu numara makale veya veri tabanı kayıtlarında yazılmaktadır. 
Eğer DOI numarası verilmemiş ise referans bilgileri için Cross/Ref Simple Text Query veya DOI Lookup adreslerinden yararlanılabilir. 

DOI numarası verilmiş makale

Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20(4), 580-588. 10.1177/0269881105058776


DOI numarası verilmemiş makale- içerik online veritabanından elde edilmiş ise 
Tang, P., Yuan, W., & Tseng, H. (2005). Clinical follow-up study on diabetes patients participating in a health management plan. Journal of Nursing Research, 13(4), 253-261. Retrieved from CINAHL database. 
DOI numarası verilmemiş makale- makalenin son versiyonuna herkes ulaşabiliyor ise 
Weaver, T. (2000). Changes in forestry policy, production, and the environment in northern Mexico: 1960-2000. Journal of Political Ecology: Case Studies in History and Society, 7(1)1-18. Retrieved from http://jpe.library.arizona.edu /volume_7/Weaver00.pdf

Makalenin - preprint versiyonu (basımdan önce online üzerinden ulaşılabilir ise)

Moore, R. S., Ames, G. M., & Cunradi, C. B. (2007). Physical and social availability of alcohol for young enlisted naval personnel in and around home port. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2(1), 17. Advance online publication. Retrieved July 25, 2007. doi:10.1186/1747-597X-2-17


Popüler Magazin Makaleleri
McGinn, D., & Springen, K. (2007, July 30). Express-lane medicine. Newsweek. Retrieved from http://newsweek.com/nw-srv/printed/us/so/a54599-2000jan23.htm  

Morais, R. C. (1999, October 18). An artisan discovers cash flow. Forbes, 164(10), 150-152. Retrieved from InfoTrac OneFile database.

Dowd, N., O'Donnell, P., & Snoek-Brown, J. (2007, Winter). WeLead and academic libraries: A bright future. Wisconsin Association of Academic Librarians WAAL Newsletter, 24(1).Retrieved from http://www.wla.lib.wi.us/waal/newsletter/241.html


Gazete Makalesi
Web sitesinden ulaşılan gazete makalesi
Heinlein, G. (2007, July 24). Michigan smoking ban takes big step. Detroit News. Retrieved from http://www.detnews.com


Online veritabanından erişilen Gazete makalesi- ama DOI numarası yok. 
Yoon, C. K. (2000, December 26). DNA clues improve outlook for red wolf. The New York Times, p. F10. Retrieved September 19, 2004, from Access World News database. 


ERIC Dokümanı


ERIC Veritabanından erişilen Doküman (Doküman numarası yok)
Brewster, C., & Railsback, J. (2002). Full-day kindergarten: Exploring an option for extended learning. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory. (ERIC Document Reproduction Service No. ED472733). Retrieved July 11, 2006, from ERIC database.


ERIC Veritabanından erişilen Doküman (Doküman numarası var)
Zeuli, J. S., & Tiezzi, L. J. (1993). Creating contexts to change teachers' beliefs about the influence of research (Report No. NCRTL-RR-93-1). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED364540). Retrieved January 31, 2005, from ERIC database.


ERIC Veritabanından erişilen Doküman – (ERIC Digest)
Schuetz, P. (2000). Successful collaborations between high schools and community colleges. ERIC Digest (Report No. EDO-JC-00-11). Los Angeles, CA: ERIC Clearinghouse for Community Colleges. (ERIC Document Reproduction Service No. ED451856). Retrieved September 19, 2001, from ERIC database.


ERIC Veritabanından erişilen basılmamış konferans bildirisi 
Shaw, C. L. M. (1997, November). Customer satisfaction: communication training and the help-desk hot-line. Paper presented at the annual meeting of the National Communication Association, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED416553). Retrieved April 12, 2005, from ERIC database.


ERIC Veritabanından erişilen basılmış konferans bildirisi 
Lucas, L. A. (1998). Issues in the creation and coordination of an academic omputing help desk. In Association of Small Computer Users in Education: Proceedings of the ASCUE Summer Conference, North Myrtle Beach, SC (pp. 87-92). (ERIC Document Reproduction Service No. ED425722). Retrieved April 12, 2005, from ERIC database.


ERIC Veritabanından erişilen yüksek lisans tezi 
Lopez, J. (2005). Characteristics of selected multilingual education programs from around the world: A review of the literature. Master's thesis, Dominican University of California. (ERIC Document Reproduction Service No. ED491402). Retrieved August 2, 2006, from ERIC database.


ERIC Veritabanından erişilen doktora tezi 
Briggs-Carter, J. M. (1991). Socialization of prospective principals as instructional leaders in the era of "school reform": Anticipatory deskilling and reskilling in the process of becoming a principal. Doctoral dissertation, University of Houston. (ERIC Document Reproduction Service No. ED380442). Retrieved August 2, 2006, from ERIC database.


Elektronik mesaj –elektronik posta arşivinden

Feddern, T. (2004, May 10). Summary: EBN (nursing) resources [Msg 000958]. Message posted to Nursing & Allied Health Resources Section of the Medical Library Association (NAHRS) electronic mailing list, archived at http://listserv.kent.edu/cgi-bin/wa.exe?LIST=NAHRS


Online veritabanındaki Özet çalışmasından 
Gerçi makalenin tüm metninin referans gösterilmesi tercih edilir ama özet de kaynak olarak verilebilir.
Johnson, P.D. (1998). Rural stroke caregivers: A qualitative study of the positive and negative response to the caregiver role. Topics in Stroke Rehabilitation, 5, 51-68.         Abstract retrieved from CINAHL database.


Diğer Kaynaklar   


Audio Podcast

Dwyer, D. (Producer). (2007). 1967 Detroit unrest remembered. Ashes to hope: Overcoming the Detroit riots. Podcast retrieved from http://stream. publicbroadcasting.net/production /mp3/michigan/local-michigan-608344.mp3
 

Motion Picture

Mass, J. B. (Producer), & Gluck, D. H. (Director). (1987). Deeper into hypnosis  [Motion Picture]. United States: Prentice-Hall.


Kişsel ve Diğer iletişimler 
APA El kitabı (5. baskı., p. 214) kişisel iletişimlerin mesela mektup,kısa not, teflon konuşmaları, bazı elektronik yazılmalar (mesela, arşivlenmemiş e-posta, tartışma grupları,vb)referans listesinde yer verilmez ama aşağıdaki gibi yazı içerisinde referans verilebileceğini yamaktadır. 
M. Strahan (personal communication, January 19, 2000).