Yazım Kuralları

Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir. Makaleleri "Makale şablonu"na göre hazırlayınız. Bu şablonda gerekli yazım kuralları verilmiş olup bazı kurallar aşağıda özetlenmiştir:

Lütfen makaleyi sisteme yüklemeden önce Yazar(lar)ın Ad-Soyad, Ünvan, Üniversite ve Adres ile ilgili bilgilerini makalenin ana metninden çıkarıldığını kontrol ediniz. Makale başlığı, yazar(lar) ad-soyad ve kurum bilgilerini içeren "Başlık Sayfası" (Tİtle Page) belgesini de eklemeyi unutmayınız. 

Özet ve Abstract, 10 yazı büyüklüğünde ve 100-150 sözcük arası olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet ve abstract, çalışmanın amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı ve makelenin önemli noktalarını (yöntem, bulgu ve sonuçlar) vurgulayacak şekilde yazılmalıdır. Makalede, Türkçe özetin devamında (alt kısmında) Türkçe anahtar sözcükler bulunmalıdır.

Bölüm başlıkları  koyu, sola yaslanmış olarak yazılmalı, ve alt başlıklar küçük harfle italik olarak yazılmalıdır. Makalenin ana bölümler, GirişYöntemBulgular ve Yorumlar,  Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Kaynakça ve (varsa) Ekler şeklinde numara verilmeden sıralanmalıdır.

Not: Makaleler dergi şablonuna göre yazılmalıdır ancak genel olarak metin içinde kaynak gösterme ve kaynakça belirtme gibi ve bazı yazım kuralları için APA (American Psychological Association) 7 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.