Amaç ve Kapsam

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi dergisinde aşağıda listelenen konularda bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. 

  • Matematik Eğitimi
  • Fizik Eğitimi
  • Kimya Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi
  • Biyoloji Eğitimi
  • Eğitim Teknolojisi