Editör

Prof. Dr. Hülya Gür

Prof. Dr. Hülya GÜR

Turkey
hgur@balikesir.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8479-8811
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Balıkesir University

Editor Kurulu

Dergi Sahibi
Prof. Dr. İlter KUŞ
(Balıkesir Üniversitesi Rektörü) 

Editör 
Dr. Hülya GÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. M. Sabri KOCAKÜLAH (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)

Editör Yardımcıları
Dr. María Teresa Guerra Ramos (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Monterrey, MEXICO) 
Dr. Digna Couso (University Autonomous of Barcelona, SPAIN) 
Dr. Zeynel Abidin MISIRLI (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)  

Yayın Kurulu 
Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Bilal GÜNEŞ (Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Bülent PEKDAĞ (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Canan NAKİBOĞLU (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Filiz KABAPINAR (Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Hülya GÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Mehmet AYDENİZ (The University of Tennessee, USA) 
Dr. Mesut SAÇKES (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Olga S. Jarrett (Georgia State University, USA) 
Dr. Sabri KOCAKÜLAH (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Sami ÖZGÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Sibel ERDURAN (University of Bristol, UK) 
Dr. Sibel TELLİ (University of Koblenz-Landau, GERMANY) 
Dr. Sibel UYSAL (Florida State University, USA) 
Dr. Sinan OLKUN (Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE)

Ön İnceleme ve Teknik Ekip 
Dr. Ebru Ersarı
Fahrettin Aşıcı
Ahmet Hamdi Avşar

İngilizce Metin Kontrol 
Dr. Dilek İnan
Dr. Lebriz Sönmez

editör